MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram myelodysplastiskt syndrom

Patienter med MDS behandlas för närvarande enligt riktlinjer “Guidelines for the diagnosis and treatment of myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia”.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje myelodysplastiskt syndrom

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Omvårdnad hematologiska maligniteter 2017 (pdf)


Faktaägare: Elisabeth Ejerblad, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 20 september 2017