Nationell kvalitetsregistergrupp för Lymfom

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Mats Jerkeman

överläkare

Skånes universitessjukhus

Registerhållare

Karin Ekström Smedby

hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Ledamöter

Björn Wahlin

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

 

Franz Rommel

Universitetssjukhuset, Linköping

Gunilla Enblad

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Fredrik Ellin

Länssjukhuset, Kalmar

Martin Erlanson

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Herman Nilsson-Ehle

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Region Väst

Sverker Hasselblom

Sahlgenska universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Stödjande RCC

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

 

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Ann-Sofi Hörstedt

statistiker

RCC Syd

Niklas Berndt

datamanager

RCC Syd