MENY

Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Uppsala Örebro - nationellt ansvarig

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

Carina Bodin

registeradministratör

Magdalena Eriksson

registeradministratör

RCC Norr

Sara Huggert Ranta

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm-Gotland

Karin Engström

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

RCC Syd

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Cecilia Holtström

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Väst

Lena Nilsson

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 26 april 2019