Nationell kvalitetsregistergrupp för Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande

Martin Höglund

processledare

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

 

Ledamöter

Arta Dreimane

hematolog

Universitetssjukhuset Linköping

 

Berit Markevärn

hematolog

Norrlands universitetssjukhus

Hans Wadenvik

hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Johan Richter

hematolog

Skånes universitetssjukhus Lund

Leif Stenke

hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Ulla Olsson-Strömberg

hematolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Stödjande RCC

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Mellansverige

Anna Cedvall Gustafsson

registerproduktägare

RCC Mellansverige