Kvalitetsregisterrapporter bröstcancer

Sammanställning av nationella data från bröstcancerregistret görs årligen. Än så länge finns ingen sammanställning av data från bröstrekonstruktionsregistret.

Nationell rapport diagnosår 2015 (pdf)

Nationell rapport diagnosår 2014 (pdf)

Nationell rapport diagnosår 2013 (pdf)

Validering

Under hösten 2013 fattade styrgruppen beslut om att utföra en nationell validering av registret utifrån de fyra kvalitetsdimensionerna: inrapporteringshastighet, täckningsgrad, jämförbarhet och validitet. 

Valideringsstudien visar sammanfattningsvis på hög kvalitet och god validitet i nationella kvalitetsregistret för bröstcancer men inrapporteringshastigheten måste bli högre för att vara användbar då verksamheten ska kunna följas i realtid.

Valideringsrapport (pdf)

Statistiskt appendix till valideringsrapporten (pdf)