Nationell vårdprogramgrupp för AML

Stödjande RCC

Regionalt cancercentrum syd

Ordförande

Martin Höglund

processledare

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

 

Ledamöter

Hege Garelius

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Gunnar Juliusson

Skånes Universitetssjukhus

Inger Andersson

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Stefan Deneberg

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Mats Ehinger

Skånes universitetssjukhus Lund, Region Syd

Petter Willner Hjelm

Universitetssjukhuset Linköping

Kristina Myhr-Eriksson

Sunderby sjukhus, Luleå