MENY

Gällande vårdförlopp akut leukemi

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30.

Behandling

Se Nationella riktlinjer för ALL och Nationellt vårdprogram för AML (särskilt krav på behandlande klinik vid remissionssyftande behandling).