MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp akut myeloisk leukemi, AML

Det standardiserade vårdförloppet akut leukemi gäller från och med 2018. Vårdförloppet innehåller diagnoserna akut myeloisk leukemi (AML) och akut lymfatisk leukemi (ALL).

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholm och i region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för AML (26 mars 2015)


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 30 november 2019