Väntetid SVF akut lymfatisk leukemi

I Sverige diagnostiseras varje år ungefär 50 personer med akut lymfatisk leukemi (ALL). ALL ingår i det standardiserade vårdförloppet för akut leukemi.

Faktaägare: Helena Brändström
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 9 mars 2018