Nationell kvalitetsregistergrupp för ALL

Ordförande

Helene Hallböök

överläkare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Registerhållare

Anna Lübking

överläkare

Skånes universitetssjuhus

Ledamöter

Lucia Ahlberg

överläkare

Linköpings universitetssjukhus

 

Joel Joelsson

specialistläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Beata Tomaszewska-Toporska

överläkare

Skånes universitetssjukhus

Erik Hulegårdh

överläkare

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Antonio Izarra Santamaria

överläkare

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Piotr Koslowski

överläkare

Örebro universitetssjukhus

Stödjande RCC

Ann-Sofi Hörstedt

statistiker

RCC Syd

 

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

Annika Wendt Wesén

vårdprogramhandläggare

Niklas Berndt

datamanager

RCC Syd