Till regionspecifikt innehåll

Blod

Blodcancer är ett samlingsnamn för cancersjukdomar som har sitt ursprung i den blodbildande benmärgen inklusive det lymfatiska systemet. I Sverige insjuknar cirka 4500 personer årligen i någon form av blodcancer. De vanligaste formerna av blodcancer är lymfom, akuta och kroniska leukemier samt myelom.

Såväl insjuknande, symptom, behandling och prognos skiljer sig mycket åt mellan blodcancerdiagnoserna. Behandlingen kan bestå av läkemedel (cytostatika, så kallade målinriktade läkemedel, immunterapi, antikroppsbehandling), strålterapi och ibland benmärgs-/blodstamcellstransplantation. En del patienter behöver ingen behandling alls men följs upp regelbundet inom sjukvården.

Blodcancerregistret består av 8 separata delregister som täcker samtliga blodcancerdiagnoser. Nationella vårdprogram finns utarbetade för de flesta former av blodcancer.

Styrdokument

Styrdokumentet är gemensamt för alla blodcancerregister.
Styrdokument blodcancerregistret

Publikationer

Publikationer med data från blodcancerregistren

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Blodcancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp samt ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom blodcancer.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Om blodcancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om blodcancer.

Bilaga 2C Regional cancerplan blodcancer (pdf)

Sjukvårdsregional processledare

Birgitta Lauri

hematolog, processledare

Sunderby sjukhus

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för hematologi

Processledare RCC Stockholm Gotland

Per Ljungman

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Jennie Jackson

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Regional patientprocessledare

Konstantinos Lemonakis

regional patientprocessledare blodcancer

Skånes universitetssjukhus Lund

Regionalt vårdprogram för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionalt vårdprogram vid hematologiska sjukdomar (2014)