Till regionspecifikt innehåll

Binjuretumörer

Binjuretumörer är vanliga. En förändring i en eller båda binjurarna ses i cirka 5 procent av alla radiologiska undersökningar av buken och incidensen stiger med patientens ålder.

De allra flesta av dessa förändringar kan efter utredning avskrivas och utgör inte ett signifikant hälsoproblem för patienten. Ibland kan fyndet dock vara avgörande, då potentiellt livshotande tillstånd kan upptäckas och behandlas i tid.

Vissa patienter med hypertoni (högt blodtryck) bör utredas gällande hormonproducerande binjuretumörer. Även patienter med vissa metabola störningar bör utredas avseende överproduktion av framför allt kortisol från binjurebarken.

Primär malignitet i binjuren är väldigt sällsynt, men kräver snabb handläggning av flera olika specialiteter. Metastaser till binjuren är däremot inte sällsynta och kan vara föremål för kirurgisk behandling i fall där de inte är ett led i en generaliserad cancersjukdom.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionalprocessledre

Lo Hallin-Thompson

Regionalprocessledare binjure

Skånes universitetssjukhus