Nationell vårdprogramgrupp för långtidsuppföljning efter barncancer

Ordförande

Cecilia Petersen

barnonkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Ledamöter

Anna Embring

Läkare

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Anna-Maja Svärd

Norrlands universitetssjukhus

Anna Sällfors Holmqvist

barnläkare

Skånes universitetssjukhus

Carolina Bogefors

Läkare

Skånes universitetssjukhus

Cecilia Follin

leg. sjuksköterska medicine doktor

VO Onkologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Maria Dimoula

överläkare

Akademiska sjukhuset Uppsala

Marianne Jarfelt

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mikael Behrendtz

överläkare

Universitetssjukhuset i Linköping

Måns Agrup

Läkare

Linköpings universitetssjukhus

Per-Erik Sandström

barnonkolog

Norrlands universitetssjukhus

Trausti Oskarsson

Tf Sektionschef

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Per Frisk

Akademiska sjukhuset Uppsala

Stödjande RCC

 

Christina Landegren

Verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Vårdprogramgrupp cancerrehab barn

Catherine Aaro Jonsson

Ordf, Fil dr, Neuropsykolog

Östersunds sjukhus

 

Christina Landegren

Vårdprogramshandläggare

RCC Syd

Anna Gustavsson

Socionom

RCC Stockholm

Ingrid Tonning-Olsen

Neuropsykolog, Fil dr

Skånes universitetssjukhus, Lund

Erika Lund Ertzgaard

ST neuropsykologi

RCC Sydöst

Ingela Kristiansen

barnneurolog

Akademiska sjukhuset

Samantha Nath

Barnsjuksköterska

RCC Norr

Stefan Nilsson

Professor

RCC Väst

Mikael Nilsson

Dietist, adj medlem

Skånes universitetssjukhus

Catarina Träger

Barnonkolog, adj medlem

Akademiska sjukhuset

Patientföreträdare

Irma Byström

patientföreträdare

 

Lea Holmlund

patientföreträdare

Närståendeföreträdare

Karin Mellström

närståendeföreträdare

 

Sara Afzelius

närståendeföreträdare