Nationell vårdprogramgrupp för långtidsuppföljning efter barncancer

Ordförande

Cecilia Petersen

barnonkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Ledamöter

Anna-Maja Svärd

Norrlands universitetssjukhus

 

Stefan Söderhäll

processledare

RCC Stockholm Gotland

Lars Hjorth

överläkare onkologi

Skånes universitetssjukhus

Mikael Behrendtz

Universitetssjukhuset i Linköping

Per Frisk

Akademiska sjukhuset Uppsala

Anna Embring

Läkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Måns Agrup

Läkare

Linköpings universitetssjukhus

Carolina Bogefors

Läkare

Skånes universitetssjukhus

Per-Erik Sandström

barnonkolog

Norrlands universitetssjukhus

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef

RCC Väst

Marianne Jarfelt

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Cecilia Follin

leg. sjuksköterska medicine doktor

Skånes universietssjukhus

Stödjande RCC

Christina Landegren

verksamhetsutvecklare

RCC Syd