Till regionspecifikt innehåll

Nationell satsning inom barncancer

I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns medel avsatta för att utveckla barncancerområdet. Utifrån det bedriver RCC både nationella och sjukvårdsregionala förbättringsarbeten i syfte att stärka vården för barn som har eller har haft cancer.

En nationell arbetsgrupp för barncancerområdet har bildats och skapat en handlingsplan för 2023–2025 med utgångspunkt i analysen.

Utvecklingsområden inom barncancer, analys och förslag till fortsatt arbete

Handlingsplan 2023-2025

Handlingsplan 2020-2022

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

 • Basstandard för resurser vid uppföljningsmottagning för barn
  skapas för att ge förutsättningar för enhetlig uppföljning av sena biverkningar innan 18 års ålder samt för överföring till vuxenvård. 
 • Basstandard för kompetens och resurser vid uppföljningsmottagning för vuxna i syfte att skapa förutsättningar för enhetlig uppföljning av sena biverkningar från 18 års ålder.
 • Formulera basrekommendationer för omhändertagandet av barn och ungdomar som får protonstrålning på Skandionkliniken i Uppsala. ​

 • Nationellt nätverk för uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer permanentas.

 • Förstudie om IPÖ (Individuell patientöversikt) för barncancer. 

 • Nationell samordning av läkemedelssystem och läkemedelskompetens inom barncancervården.
 • Förbättra möjligheterna till handledning i grupp för all personal på samtliga barncancercentrum.
 • Utreda behov och möjlighet till att tillsätta kontakt- och konsultsjuksköterska inom regionerna.

Varje sjukvårdsregion har kartlagt regionala utvecklingsområden. Du hittar dem under Regionspecifikt innehåll.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Sjukvårdsregional satsning

Sedan 2019 års överenskommelse mellan staten och SKR pågår det i Sjukvårdsregion Mellansverige ett arbete för en förbättrad barncancervård. Arbetet samordnas av RCC Mellansverige.

Barncancersatsning Mellansverige

Barncancersatsning i sjukvårdsregion Stockholm Gotland

Med stöd av den nationella satsningen på barncancer 2019–2022 har barncancercentrum och Astrid Lindgrens Barnsjukhus drivit ett hundratal förbättringsinsatser för den regionala barncancervården. Arbetet har varit medarbetardrivet och involverat många medarbetare, olika professioner och verksamheter. Det har resulterat i en mängd förbättringar med nytta för både patienter och deras familjer, men har också utvecklat arbetet på vårdgolvet och andra delar av verksamheten.

Rapport över förbättringsarbetet i sjukvårdsregion Stockholm Gotland inom ramen för den nationella satsningen på barncancer 2019–2022 (pdf, nytt fönster)

Goda exempel Barncancer

Ansökan om till projekt inom barncancer

För fortsatt utveckling av barncancervården i Sydöstra sjukvårdsregionen erbjuder RCC Sydöst regionerna att ansöka om stimulansmedel för projekt inom barncancerverksamheten. Det kan röra mindre förbättringsprojekt eller mer omfattande projekt.

Mall för ansökan om medel till projekt inom barncancersatsningen i Sydöstra sjukvårdsregionen.