Min vårdplan barn

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med diagnosen.

Det finns i dagsläget två Min vårdplan för barn som behandlas för cancer:

Min vårdplan ALL barn

Min vårdplan i barncancervården (icke-diagnosspecifik)

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får den information hen behöver och önskar.

Formulären i Min vårdplan aktiverar du endast om det finns lokala rutiner för hur din verksamhet ska använda och följa upp patientens svar.

Min vårdplan finns digitalt via 1177. Digitalt finns fler funktioner som att svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera.

Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan i PDF-format här på sidan.

Min vårdplan ALL barn

Den senaste versionen av Min vårdplan ALL barn publicerades 2024-04-08.  Förändringar i den nya versionen:

  • Nya barnanpassade rubriker.
  • Illustrationerna uppdaterade
  • Språket i texterna är anpassade utifrån barnperspektivet 13+ år
  • Information som vänder sig till närstående är märkt med "Information till vårdnadshavare".
  • Skattningsformulären "Hur sover jag och hur påverkas min dag?", "PROMIS-25 Hur mår jag?" och "Min livslista" är tillagda.
  • Ny modul digitalt via 1177: Hjälp oss att förbättra Min vårdplan, med en länk till utvärderingsenkät.

Patientinformationen kring behandlingar

Patientinformation om behandlingsprotokoll för ALL barn

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan ALL barn digitalt, via 1177.

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

 

Min vårdplan i barncancervården

Min vårdplan i barncancervården publicerades 2024-04-08.

Patientinformationen kring behandlingar

Barncancer – patientinformation - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Stöddokument

 

Nationell arbetsgrupp

Ordförande

Karin Skillner Cosic

processledare, sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Deltagare

Johanna Paulander

specialistsjuksköterska

Barnonkologen, Karolinska Universitetssjukhus Stockholm, Astrid Lindgrens barnsjukhus

 

Josefin Nordh

sjuksköterska

Barncancercentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

 

Maria Benderius

barnsjuksköterska

Barncancercentrum, Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Marita Vikström-Larsson

konsultsjuksköterska

Barncancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Rebecca Åström

barnsjuksköterska

Västmanlands sjukhus, Västerås

 

Amela Cefo

bitr. enhetschef

Barnmottagningen/Dagvården, Västmanlands sjukhus, Västerås

 

Sara Afzelius

Patient- och närståendeföreträdare

 

Patient- och närståendeföreträdare

Malina Gyllemalm

Patientrepresentant

Mallar

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC