Styrgrupp för nationellt kvalitetsregister för barncancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Päivi Lähteenmäki

registerhållare, barnonkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

Ledamöter

Anders Castor

ledamot, barnonkolog

Skånes universitetssjukhus

Lund

 

Torben Ek

barnonkolog, vårdplaneringsgruppen för solida tumörsjukdomar hos barn (VSTB)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborg

Lena Fransson

patient- och närståendeföreträdare

Skövde

Pernilla Grillner

barnonkolog, sek. för barnonkologi och -hematologi , ordf. svenska barnläkarföreningens sektion för onkologi och hematologi (PHO), central personuppgiftsansvarig (CPUA)

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

Mats Heyman

barnonkolog, childhood cancer epidemiology studygroup (CCEG)

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

Yvonne Håkansson

forskningssjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Lund

Lene Karlsson

barnonkolog, svenska barnleukemigruppen (SBLG)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborg

Ingela Kristiansen

barnneurolog, svenska arbetsgruppen för rehabilitering efter barncancer (SAREB)

Akademiska sjukhuset

Uppsala

Birgitta Lannering

barnonkolog, vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn (VCTB)

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Göteborg

Gustaf Ljungman

barnonkolog, sektion för barnonkologi och –hematologi, svenska barntumörbiobanken

Akademiska sjukhuset

Uppsala

Karin Lycke

Forskningssamordnare, Central monitor Svenska Barncancerregistret

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) | Karolinska Institutet

Ulla Martinsson

radioterapeut, svenska barnradioterapigruppen (SBRTG)

Akademiska sjukhuset

Uppsala

Karin Mellgren

barnonkolog, sektion för barnonkologi och –hematologi

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborg

Pelle Nilsson

neurokirurg, vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn (VCTB)

Akademiska sjukhuset

Uppsala

Ulrika Norén-Nyström

barnonkolog, sektion för barnonkologi och –hematologi

Norrlands universitetssjukhus

Umeå

Cecilia Petersen

barnonkolog, svenska arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer (SALUB)

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

Jakob Stenman

barnkirurg, vårdplaneringsgruppen för solida tumörsjukdomar hos barn (VSTB)

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

Ulf Tedgård

barnonkolog, vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi (VPH)

Skånes universitetssjukhus

Lund

Hartmut Vogt

barnonkolog, sektion för barnonkologi och –hematologi, svenska barnleukemigruppen (SBLG)

Universitetssjukhuset i Linköping

Linöping

Victoria Wennberg

sjuksköterska hjärntumörer

Akademiska sjukhuset

Uppsala

Marcus Wilhelmsson

patient- och närståendeföreträdare, ledamot i styrgrupp för nationellt kvalitetsregister för barncancer

Göteborg

Jennie Stigmar

Forskningssjuksköterska (övriga tumörsjukdomar)

Skånes universitetssjukhus, Lund

Britt-Marie Frost

barnonkolog

Akademiska sjukhuset

Adjungerande

Kerstin Sollerbrant

adjungerande ledamot i styrgrupp för nationellt kvalitetsregister för barncancer

Barncancerfonden

Stockholm

Suppleanter

Elisabeth Björn

sjuksköterska hjärntumörer

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

 

Anna Brunnegård

forskningssjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborg

Marianne Jarfelt

barnonkolog, svenska arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer (SALUB)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Göteborg

Gustaf Ljungman

barnonkolog, vårdplaneringsgruppen för solida tumörsjukdomar hos barn (VSTB)

Akademiska sjukhuset

Uppsala

Peter Priftakis

barnonkolog, vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi (VPH)

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

Magnus Sabel

barnonkolog, vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn (VCTB)

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Göteborg

Ingrid Tonning-Olsen

Psykolog, svenska arbetsgruppen för rehabilitering efter barncancer (SAREB)

Skånes universitetssjukhus, Lund

Linn Söderlund Diaz

radioterapeut, svenska barnradioterapigruppen (SBRTG)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stödjande RCC

Astrid Carling

registeradministratör

RCC Väst

 

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mikael Holtenman

statistiker

RCC Väst

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg

Medicinaregatan 18 G, Göteborg

Johan Ivarsson

produktägare

RCC Väst

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg

Medicinaregatan 18 G, Göteborg

Tai Wai Cheng

produktägare

RCC Väst

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg

Medicinaregatan 18G 413 90 Göteborg