Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med de olika modulerna inom Svenska Barncancerregistret (SBCR). Fler dokument kommer att läggas till löpande. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Manual

Lymphoma, Registermanual, ver. 2021-09-21(pdf)
SALUB, Registermanual, ver. 2021-12-27 (pdf)
SAREB, Registermanual, ver. 2024-02-14 (pdf)
VCTB, Registermanual, ver. 2021-06-16 (pdf)
VSTB, Registermanual, ver. 2021-09-21(pdf)

Patientinformation

Information om kvalitetsregistrering

Variabelbeskrivning

Lymphoma, Variabelbeskrivning, ver. 2021-09-21 (xlsx)

RADTOX, Variabelbeskrivning, ver. 2021-09-21 (xlsx)

SALUB, Variabelbeskrivning, ver. 2021-12-16 (xlsx)

SAREB, Variabelbeskrivning, ver. 2022-02-23 (xlsx)

VCTB, Variabelbeskrivning, ver. 2021-06-16 (xlsx)

VPH, Variabelbeskrivning, ver. 2021-09-21 (xlsx)

VSTB, Variabelbeskrivning, ver. 2021-09-21 (xlsx)

Inklusions-/exklusionskriterier

Inklusionskriterier för täckningsgrader och bevakningsmallar (pdf)

Lymphoma - Inklusionskriterier for inrapportörer (pdf) 

RADTOX - Inklusionskriterier för inrapportörer (pdf)

SALUB - Inklusionskriterier för inrapportörer (pdf)

SAREB - Inklusionskriterier for inrapportörer (pdf) 

VCTB - Inklusionskriterier för inrapportörer (pdf)

VPH - Inklusionskriterier för inrapportörer (pdf)

VSTB - Inklusionskriterier för inrapportörer (pdf)

Formulär

SBCR - Lymphoma, Notification of cancer/tumor data, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - Lymphoma, Base data, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - Lymphoma, Diagnosis, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - Lymphoma, Treatment, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - Lymphoma, Relapse/SMN, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - Lymphoma Followup form, ver. 2021-09 (pdf)

SBCR - RADTOX, Diagnosis, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - RADTOX, Organ dose level, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - RADTOX, Radition planning, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - RADTOX, Accute side effects, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - RADTOX, Late side effects death. formulär, ver. 2021-09 (pdf)

SBCR - SALUB, Basdata, formulär, ver. 2021-12 (pdf)
SBCR - SALUB, Behandling, formulär, ver. 2021-12 (pdf)
SBCR - SALUB, Diagnos, formulär, ver. 2021-12 (pdf)
SBCR - SALUB, Formulär, ver. 2021-12 (pdf)
SBCR - SALUB, Rekommendation, formulär, ver. 2021-12 (pdf)
SBCR - SALUB,  Uppföljning, formulär, ver. 2021-12 (pdf)

SBCR - SAREB, Neuropsykologisk bedömning, formulär, ver. 2024-02 (pdf)

SBCR - VCTB, Notification of cancer/tumor data, formulär, ver. 2021-06 (pdf)
SBCR - VCTB, Base data, formulär, ver. 2021-06 (pdf)
SBCR - VCTB, Diagnosis, formulär, ver. 2021-06 (pdf)
SBCR - VCTB, Treatment, formulär, ver. 2021-06 (pdf)
SBCR - VCTB, Relapse/SMN, formulär, ver. 2021-06 (pdf)
SBCR - VCTB, Follow up, formulär, ver. 2021-06 (pdf)

SBCR - VPH, Diagnosis, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - VPH, Medication, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - VPH, Follow up, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - VPH, Laboratory Treatment at registration, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - VPH, Patient status, formulär, ver. 2021-09 (pdf)

SBCR - VSTB, Notification of cancer/tumor data, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - VSTB, Basedata, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - VSTB, Diagnosis, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - VSTB, Treatment, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - VSTB, Relapse/SMN, formulär, ver. 2021-09 (pdf)
SBCR - VSTB, Follow up, formulär, ver. 2021-09 (pdf)