Goda exempel barncancer

Utifrån överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner bedriver RCC både nationella och sjukvårdsregionala förbättringsarbeten inom barncancerområdet i syfte att stärka vården för barn som har eller har haft cancer.

Goda exempel från sjukvårdsregionerna

Bild för Uppföljning för barnens bästa

Sydöst

Uppföljning för barnens bästa

Tidigt upptäcka biverkningar, fånga upp barn som behöver stöd och ge dem det även efter sjukdomen. Det är syftet med den strukturerade uppföljning som Universitetssjukhuset i Linköping gör för barn som haft tumörer i centrala nervsystemet.

Bild för Apotekare inom barnonkologin – en del av teamet

Samverkan

Apotekare inom barnonkologin – en del av teamet

Sedan ett år tillbaka arbetar Sofie Holmgren som apotekare på barnonkologen vid Norrlands universitetssjukhus. Det är ett av resultaten av en statlig barncancersatsning.

Bild för Transitionssjuksköterskan - en brygga mellan barn- och vuxensjukvård

Samverkan

Transitionssjuksköterskan - en brygga mellan barn- och vuxensjukvård

På Barncancercentrum i Lund har man infört den nya tjänsten transitionssjuksköterska, som både ska bidra till en än bättre seneffektuppföljning för ungdomar och unga vuxna, och en ökad trygghet.

Bild för Förbättrad rehabilitering av barn med kognitiva svårigheter efter cancer

Mellansverige

Förbättrad neurokognitiv rehabilitering av barn

Kartläggning och stärkta strukturer ska förbättra rehabiliteringen och öka livskvaliteten hos barn som efter cancer fått kognitiva svårigheter.

Bild för Barnonkologihandboken finns nu i flera regioner

Väst

Barnonkologihandboken finns nu i flera regioner

Barnonkologihandboken har omarbetats till sju olika versioner för att användas i Västra Götalandsregionen, Halland, Jönköping och Karlstad.