Nyheter om barncancer

Utifrån överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner bedriver RCC både nationella och sjukvårdsregionala förbättringsarbeten inom barncancerområdet i syfte att stärka vården för barn som har eller har haft cancer.

Nationella och regionala nyheter om barncancervården

Bild för Barnonkologihandboken är uppdaterad

Väst

Barnonkologihandboken är uppdaterad

För att säkerställa ett aktuellt och relevant innehåll har en mindre uppdatering av boken genomförts under våren 2024.

Bild för Årets SIBO-konferens gav mersmak – nu vill man stärka organisationen för nätverkande och kompetenshöjning

Samverkan

Årets SIBO-konferens gav mersmak – nu vill man stärka organisationen för nätverkande och kompetenshöjning

Den 15–16 maj anordnades konferensen för Sjuksköterskor inom barnonkologi (SIBO). I år med fokus på hjärntumörer. Konferensen var välbesökt med engagerade deltagare som hoppas på fler tillfällen att mötas och utbyta erfarenheter.

Bild för Arbetet med läkemedelskostnader vid barncancer minskar svinn och förbättrar användningen

Stockholm Gotland

Arbetet med läkemedelskostnader vid barncancer minskar svinn och förbättrar användningen

Farmaceuterna på Astrid Lidgrens barnsjukhus (ALB) har blivit mer involverade i sjukhusets läkemedelskostnader genom ett projekt finansierat av barncancersatsningen

Bild för Virtuell klinik – Ett steg i barncancersatsningen i Mellansverige

Mellansverige

Virtuell klinik – Ett steg i barncancersatsningen i Mellansverige

Ny satsning inom barncancer. Det senaste projektet, virtuell klinik, har som mål att möjliggöra att behandling av patienter ska kunna genomföras inom hela sjukvårdsregionen.

Bild för Utveckling av barncancervården under 2023

Samverkan

Utveckling av barncancervården under 2023

I en nyligen publicerad årsrapport presenterar den nationella arbetsgruppen för barncancer framsteg och insatser som gjorts under 2023 för att förbättra vårdkvaliteten för barn och unga.

Bild för Nationellt arbete ledde till invigning av intermediärvårdssalar på Barnkliniken i Umeå

Samverkan

Nationellt arbete ledde till invigning av intermediärvårdssalar på Barnkliniken i Umeå

Arbetet med att öppna salarna är ett resultat av ett regionalt initiativ i Göteborg som den nationella arbetsgruppen för barncancer har arbetat vidare med och som nu införs på barnkliniken.

Bild för Utbildningen Barn och cancer – skolsköterskans roll relevant och värdefull enligt CES-utvärdering

Samverkan

Utbildningen Barn och cancer – skolsköterskans roll relevant och värdefull enligt CES-utvärdering

I en samskapande process har RCC Stockholm Gotland tillsammans med skolsköterskor tagit fram en webbutbildning på temat barn och cancer och skolsköterskans roll. En ny utvärdering visar att utbildningen upplevs som välgjord, relevant och pedagogiskt utformad.

Bild för Lansering av Min vårdplan i barncancervården och ny version av Min vårdplan ALL barn

Samverkan

Min vårdplan anpassas mer för barn: Lansering av Min vårdplan i barncancervården och ny version av Min vårdplan ALL barn

Nu blir det lättare för barn att läsa texterna i nya versionen av Min vårdplan akut lymfatisk leukemi (ALL). För alla barn som får cancer finns nu även Min vårdplan i barncancervården som kan användas oavsett diagnos.

Bild för Nya insikter och möjlighet till erfarenhetsutbyte inom radioterapi – när Karolinska Universitetssjukhuset besökte Toronto

Stockholm Gotland

Nya insikter och möjlighet till erfarenhetsutbyte inom radioterapi – när Karolinska Universitetssjukhuset besökte Toronto

Barncancersatsningen har möjliggjort ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset med ett av de största barnsjukhusen i världen The Hospital for Sick Children och Princess Margaret.

Bild för Psykosociala avstämningssamtal fångar upp tiden på sjukhuset

Väst

Psykosociala avstämningssamtal fångar upp tiden på sjukhuset

På Södra Älvsborg sjukhus infördes psykosociala avstämningssamtal efter avslutad behandling mot barncancer som ett projekt. Idag är avstämningssamtal en del av det dagliga arbetet.

Bild för Svårt sjuka barn med cancer kan snart vårdas i nya intermediärvårdssalar på Norrlands universitetssjukhus

Norr

Svårt sjuka barn med cancer kan snart vårdas i nya intermediärvårdssalar på Norrlands universitetssjukhus

Under våren invigs två nya intermediärvårdssalar på Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå. Genom intermediärvård får svårt sjuka barn med cancer en säkrare vård och personalen en bättre arbetsmiljö.

Bild för Intresset var stort när den första nationella nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom barnonkologin hölls

Samverkan

Intresset var stort när den första nationella nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom barnonkologin hölls

Under en heldag i Stockholm samlades närmare fyrtio kontaktsjuksköterskor inom barnonkologin.

Bild för Unga med cancer ska få bättre information om fertilitet och sexualitet

Väst

Unga med cancer ska få bättre information om fertilitet och sexualitet

Sjuksköterskan Sanna Ros tyckte att unga med cancer fick för lite information om sexualitet och fertilitet, trots att bägge områdena kan påverkas av sjukdomen. Hon tog initiativ till ett nytt kunskapsmaterial, som förhoppningsvis ska göra patienterna tryggare i sina relationer till andra – och i relationen till den egna kroppen.

Bild för Ny rapport: Över 100 insatser som stärker och fortsatt utvecklar barncancervården

Stockholm Gotland

Ny rapport: Över 100 insatser som stärker och fortsatt utvecklar barncancervården

Den regionala satsningen på barncancer har haft ambitionen att jobba med samtliga fokusområden som pekats ut i den regionala handlingsplanen.

Bild för Mer personal krävs för att vårda barn i behov av intermediärvård inom barnonkologin

Samverkan

Mer personal krävs för att vårda barn i behov av intermediärvård inom barnonkologin

En barnonkologisk intermediärvårdspatient behöver en sjuksköterska och en undersköterska dygnet runt med kompetens att vårda dessa patienter.

Bild för Uppföljningsmottagningar underlättar övergången till vuxenvården

Samverkan

Uppföljningsmottagningar underlättar övergången till vuxenvården

En ny omfattande kartläggning av barncancervården publiceras idag.

Bild för Barncancerdagen – barnonkologin i Norrland då till nu

Norr

Barncancerdagen – barnonkologin i Norrland då till nu

I dag 15 februari är det internationella barncancerdagen. Per-Erik Sandström, barnonkolog vid Norrlands universitetssjukhus, berättar om utvecklingen inom barncancer de senaste 30 åren och ser en mer precis behandling och diagnostik i dag.

Bild för Uppföljning för barnens bästa

Sydöst

Uppföljning för barnens bästa

Tidigt upptäcka biverkningar, fånga upp barn som behöver stöd och ge dem det även efter sjukdomen. Det är syftet med den strukturerade uppföljning som Universitetssjukhuset i Linköping gör för barn som haft tumörer i centrala nervsystemet.

Bild för Apotekare inom barnonkologin – en del av teamet

Samverkan

Apotekare inom barnonkologin – en del av teamet

Sedan ett år tillbaka arbetar Sofie Holmgren som apotekare på barnonkologen vid Norrlands universitetssjukhus. Det är ett av resultaten av en statlig barncancersatsning.

Bild för Transitionssjuksköterskan - en brygga mellan barn- och vuxensjukvård

Samverkan

Transitionssjuksköterskan - en brygga mellan barn- och vuxensjukvård

På Barncancercentrum i Lund har man infört den nya tjänsten transitionssjuksköterska, som både ska bidra till en än bättre seneffektuppföljning för ungdomar och unga vuxna, och en ökad trygghet.

Bild för Förbättrad rehabilitering av barn med kognitiva svårigheter efter cancer

Mellansverige

Förbättrad neurokognitiv rehabilitering av barn

Kartläggning och stärkta strukturer ska förbättra rehabiliteringen och öka livskvaliteten hos barn som efter cancer fått kognitiva svårigheter.

Bild för Barnonkologihandboken finns nu i flera regioner

Väst

Barnonkologihandboken finns nu i flera regioner

Barnonkologihandboken har omarbetats till sju olika versioner för att användas i Västra Götalandsregionen, Halland, Jönköping och Karlstad.