Information om organiserad prostatacancertestning (OPT) i Mellansverige

Idag riskerar män att komma för sent till utredning av misstänkt prostatacancer. Genom att organisera prostatacancertestningen ökar chansen till tidig upptäckt och kan leda till att fler hinner behandlas i tid. Nedan hittar du information om organiserad prostatacancertestning, fördelar och nackdelar och inom kort även var din närmsta testningslokal finns.

Vem blir erbjuden att testa sig?

Du som är född 1962 och 1966, är folkbokförd i Region Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Västmanland eller Örebro län och har ett manligt personnummer kommer att bli erbjuden att lämna blodprov för att mäta ditt PSA-värde.

Om du har prostata men inte manligt personnummer eller om du har skyddad identitet och är född 1962 eller 1966 kan du själv kontakta det sjukvårdsregionala OPT-kansliet på opt@rccmellan.se om du vill vara med i pilotprojektet.

Fördelar och nackdelar med testning?

Det är ofta bra att upptäcka och behandla cancer tidigt innan sjukdomen ger symtom. Därför finns nationella screeningprogram för tidig upptäckt av bland annat bröstcancer. När det gäller prostatacancer har Socialstyrelsen bedömt att fördelarna med ett nationellt screeningprogram inte tydligt överväger nackdelarna. Därför finns inget nationellt program för tidig upptäckt av prostatacancer. Istället bör män få information som kan hjälpa dem att själva avgöra om de önskar testa sig eller inte.

Den största fördelen är att regelbunden testning ger goda möjligheter att upptäcka och bota en allvarlig prostatacancer i ett tidigt skede, innan sjukdomen sprids.

För män som är oroliga för att drabbas av prostatacancer, kan ett besked om att deras PSA-prov är normalt vara lugnande.

En nackdel är att testningen kan leda till en cancerdiagnos och eventuell behandling, trots att cancern inte skulle ha utvecklats till en allvarlig sjukdom. Behandling av prostatacancer kan leda till försämrad livskvalitet.
En annan nackdel är att PSA-värdet kan vara högt av andra anledningar än prostatacancer. Det betyder att många män som lämnar PSA-prov kan behöva genomgå närmare undersökning av prostatan, trots att de inte har prostatacancer.

Omkring 1 av 10 medelålders män har ett måttligt förhöjt PSA-värde och erbjuds därför utredning för att ta reda på om de har prostatacancer eller inte. Bara en femtedel av dessa män visar sig då ha prostatacancer. Vid upprepad provtagning under många år kommer var fjärde man vid något tillfälle att ha ett förhöjt PSA-värde. För män med förhöjda PSA-värden kan osäkerheten om de har cancer eller inte vara oroande.

Det är vanligare att testningen leder till diagnos av en liten prostatacancer som inte skulle utvecklas till någon allvarlig sjukdom, än till att tidigt insatt behandling förhindrar senare spridning av cancer.

Prostatacancertestning steg för steg

Det börjar med att ett brev skickas hem med information om fördelar och nackdelar med testning och ett erbjudande om att testa sig för prostatacancer. För den som väljer att testa sig är första steget att lämna ett blodprov, ett så kallat PSA-test, på en vårdcentral eller provtagningscentral som är ansluten till projektet. Om PSA-värdet är över en viss nivå erbjuds en magnetkameraundersökning av prostatan och eventuellt vävnadsprov, för att ta reda på om det förhöjda värdet beror på en godartad prostatasjukdom eller cancer.

Patientinformation om PSA-prov

En broschyr om PSA-prov finns för personer som funderar på om de vill testa sig för prostatacancer. Den beskriver fördelar och nackdelar med att göra PSA-prov när man inte har symtom. Du som arbetar i vården kan hänvisa till broschyren i din kontakt med patienter.

Om PSA-prov - för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede (pdf, webb)

Om PSA-prov - för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede (pdf, tryck)

Här kan du lämna blodprov i ditt län

Frågor och svar

Här finner du information om vanliga frågor och svar gällande prostatacancertestning