Frågor och svar om organiserad prostatacancertestning

Här kan du hitta vanliga frågor och svar om organiserad prostatacancertestning i Mellansverige. Finns din fråga inte med här? Hör då gärna av dig till oss.

Information om OPT

Informationen och erbjudandet om att testa sig för prostatacancer är till 500 män med prostata som är födda 1962 och 1966. Men det är bara de med manligt personnummer som får automatiskt utskickad information. Har du ändrat ditt personnummer, är född 1962 eller 1966 och har en prostata behöver du själv kontakta kansliet för prostatacancertestning för att få ett brev hem. Här kan du läsa mer om fördelar och nackdelar med testningen innan du bestämmer dig för om du vill testa dig eller inte.

Förkortningen OPT står för Organiserad Prostatacancer Testning.

Regionernas sätt att organisera utredning för prostatacancer på ett jämlikt, effektivt och resurssnålt sätt med start av testning i rätt ålder för män som själva väljer att ingå i testningsprogram.

Män som är födda 1962 samt 1966 i alla regioner i Mellansverige.

Alla personer som har en prostatakörtel kan delta i OPT. Om personen har ett kvinnligt personnummer så får hon inte någon kallelse utan får ringa till det sjukvårdsregionala kansliet för OPT- för att inkluderas.

Kansliet för OPT-Mellansverige 018-617 07 20

Telefontider:

Måndag-fredag kl.: 10:00-12:00

Den organiserade testningen ska inte förväxlas med screening. Socialstyrelsen avråder från screening med PSA-test och förklarar skillnaden så här:

”Organiserad PSA-testning innebär att män får tydlig information om PSA-provets för- och nackdelar och därefter tar individuella beslut om att testa sig eller inte. Organiserad PSA-testning ska därmed inte förväxlas med ett nationellt screeningprogram där testning rekommenderas, genom att männen får en direkt inbjudan till provtagning. Att genomföra organiserad PSA-testning inom ramen för forskning och utveckling är helt i linje med Socialstyrelsens rekommendationer i de nationella riktlinjerna för prostatacancer.”

Prostatacancer – screening md PSA-prov med eller utan annat kompletterande test, Socialstyrelsen

Den nationella hemsidan för OPT

PSA prov

Om PSA-prov - för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede (pdf, tryck)

Om PSA-prov - för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede (pdf, webb)

Det sjukvårdsregionala kallellsekansliet OPT-Mellansverige:

Funktionsbrevlådan: opt@rccmellan.se eller via telefon 018-617 07 20

Telefontider:
Måndag-fredag kl.: 10:00-12:00

 

I blodprovet analyseras prostataspecifikt antigen (PSA), ett ämne som utsöndras från prostatakörteln som brukar stiga vid sjukdom i prostatan. Om PSA-värdet är förhöjt, får man genomgå ytterligare utredning eftersom högt PSA kan ha helt godartade orsaker

För att förebygga allvarliga former av prostatacancer i framtiden

Det finns både fördelar och nackdelar med att testa sig regelbundet för prostatacancer. Här kan du läsa om några av de viktigaste:

Fördelar

 • Prostatacancer är lättare att hitta tidigt om du testar dig regelbundet.
 • Hittar läkaren farlig prostatacancer behandlas du direkt. Då går sjukdomen oftast att bota och du kan bli frisk igen.

Nackdelar

 • Ibland behöver prostatacancer inte behandlas. Till exempel om cancern växer långsamt. Då kan cancern vara ofarlig. Det är vanligt. Det kan kännas jobbigt att veta om cancern.
 • Du kan också behandlas fast det egentligen inte hade behövts. Behandlingen kan ge olika besvär. Vissa besvär blir bättre eller försvinner helt. Andra besvär kan du ha kvar resten av livet. Du kan till exempel få svårt att få stånd, läcka urin eller få lösare avföring

Här kan du läsa om mer fördelar och nackdelar med att testa sig.

PSA-provtagning

Män i åldersgruppen får ett brev med information om fördelar och nackdelar med testning och ett erbjudande om att testa sig för prostatacancer. För den som väljer att testa sig är första steget att lämna ett blodprov, ett så kallat PSA-test, på en vårdcentral eller provtagningscentral som är ansluten till projektet.

Provet tas genom ett vanligt blodprov med ett stick i armvecket som kan kännas och eventuellt göra ont.

Om PSA-värdet är över en viss nivå erbjuds en magnetkameraundersökning av prostatan och eventuellt vävnadsprov, för att ta reda på om det förhöjda värdet beror på en godartad prostatasjukdom eller cancer.

 • Om magnetkameraundersökningen visar ett avvikande område kommer du bli erbjuden en undersökning med vävnadsprovtagning av prostatan.

Omkring 1 av 10 medelålders män har ett måttligt förhöjt PSA-värde och rekommenderas därför utredning för att ta reda på om de har prostatacancer eller inte. Den vanligaste orsaken till ett måttligt högt PSA-värde är en helt godartad förstoring av prostatan. Godartad prostataförstoring är mycket vanligt hos medelålders och äldre män. Förstoringen behöver inte behandlas om den inte ger något hinder för urinflödet. En urinvägsinfektion kan leda till en kraftig, övergående höjning av PSA. Det kan ta flera månader innan PSA-värdet har blivit normalt igen efter urinvägsinfektion.


Om du är för 1962 eller 1966 och ditt PSA-värdet är över 3 mikrogram per liter bör prostatan undersökas för att ta reda på om orsaken till det förhöjda värdet är en godartad prostatasjukdom eller en prostatacancer.

De allra flesta män har ett lågt PSA-värde i blodprovet. Om PSA-värdet är under 3 mikrogram per liter är risken liten för att du har en allvarlig prostatacancer. Ett mycket lågt PSA-värde (under 1 mikrogram per liter) innebär minimal risk att ha prostatacancer och mycket liten risk att drabbas av spridd prostatacancer de närmaste tio åren. Om ditt PSA-värdet är mellan 1,0 och 2,9 mikrogram per liter kommer du att få ett nytt erbjudande om att ta ett PSA-prov om 2 år. Om värdet är under 1 mikrogram per liter erbjuds du ett nytt PSA-prov om 6 år.

Du kan när som helst avbryta sin medverkan i OPT via telefonkontakt med kansliet för prostatacancertestning Mellansverige 018-617 07 20


Telefontider:
Måndag-fredag kl.: 10:00-12:00


Om du skulle ångra dig och vill bli kallad igen ska du kontakta kansliet för prostatacancertestning och meddela detta.

Om du inte svarar på erbjudandet får du ett nytt om två år.

Du får kontakta din vårdcentral för att boka tid. Du får ett nytt erbjudande om två år inom organiserad prostatacancertestning.

Kontakta det sjukvårdsregionala OPT-kansliet:

Funktionsbrevlådan: opt@rccmellan.se eller via telefon 018-617 07 20

Telefontider:

Måndag-fredag kl.: 10:00-12:00

Ja, du kan fortsätta testa dig enligt detta program.

Provtagningen i primärvården/praktiska aspekter

För mer information om alla provtagningsenheter som är kopplade till OPT se gärna dokument avseende regional riktlinje för primärvård via OPT:s hemsida.


Sjukvårdsregionala riktlinjer

Ett brev skickas ut från det sjukvårdsregionala kansliet för OPT-Mellansverige inom någon vecka, du kan även ta del av provresultatet på 1177.

Kansliet för prostatacancertestning Mellansverige bedömer svaren enligt följande algoritm:

 • PSA under 1 ug/l – nytt prov om 6 år
 • PSA mellan 1 och 3 ug/l – nytt prov om 2 år.

PSA över 3 ug/l – remiss till urologmottagning för vidare utredning.

Kontakta OPT-kallellsekansliet:

Funktionsbrevlådan: opt@rccmellan.se 

eller via telefon 018-617 07 20

Telefontider:

Måndag-fredag kl.: 10:00-12:00

Kontakta OPT-kallellsekansliet:

Funktionsbrevlådan: opt@rccmellan.se
eller via telefon 018-617 07 20
Telefontider:
Måndag-fredag kl.: 10:00-12:00

 

Erbjudandet gäller initialt för 500 men som är födda 1962 samt 1966 under pilotfasen av projektet. Om du tillhör de åldersgruppen och inte fått erbjudande är du välkommen att ta kontakt med kallellsekansliet i Mellansverige:

Funktionsbrevlådan: opt@rccmellan.se
eller via telefon till kansliet för OPT-Mellansverige 018-617 07 20

Telefontider:
Måndag-fredag kl.: 10:00-12:00

Det är ofta bra att upptäcka och behandla cancer tidigt innan sjukdomen ger symtom. Den viktigaste fördelen är att regelbunden testning ger goda möjligheter att upptäcka och bota en allvarlig prostatacancer i ett tidigt skede, innan sjukdomen sprids.

Alla män har möjlighet att lämna PSA-prov i primärvården efter att ha tagit del av för- och nackdelar via Regionalt Cancercentrum och Socialstyrelsens information på 1177. Dessa män ingår inte i OPT. 

Nej, inom OPT sker testerna enbart i evidensbaserade intervaller som hanteras via Kansliet för prostatacancertestning Mellansverige. Vill mannen ändå lämna kompletterande PSA-prover får han gå ur OPT-systemet och hanteras vidare i primärvården. 

Projektet startar för Sörmland i slutet av november 2023. Andra regioner kommer förhoppningsvis starta i under första halvåret 2024

Utskicken baseras på födelsedatum, de män som är födda tidigt på året kommer få erbjudande före de som fyller år sent på året. Ingen hänsyn tas till geografin.

Provtagningen är kostnadsfri. Det kostar ingenting för männen att lämna ett PSA-prov.

Det är kostnadsfritt att delta i den organiserade Prostatacancertestningen. De kostnader som uppstår inom de sjukvårdsenheter som bidrar till OPT hanteras inom respektive region

Männen har en månad på sig att ta provet. Om en man missar sin provtagningstid måste han kontakta kansliet för OPT för att få ett nytt brev hemskickat.

Funktionsbrevlådan: opt@rccmellan.se
eller via telefon till kansliet för OPT-Mellansverige 018-617 07 20
Telefontider:
Måndag-fredag kl.: 10:00-12:00

Vidare utredningar

Vid undersökningen med magnetkamera tas bilder av prostatan. Undersökningen tar cirka 20–30 minuter. När bilderna tas behöver du ligga stilla på en brits inuti en tunnelformad apparat. Undersökningen gör inte ont men en del kan tycka att det känns obehagligt att ligga i det ganska trånga undersökningsutrymmet. I svaret på undersökningen anges prostatavolym samt PSA-densitet. Om inget avvikande hittas under undersökningen får du ett nytt erbjudande om att lämna blodprov för kontroll av prostataspecifikt antigen (PSA-prov) om två år.

Om magnetkameraundersökningen visar ett avvikande område kommer du bli erbjuden en undersökning med vävnadsprovtagning av prostatan.
Om PSA-värdet är högt i förhållande till hur stor din prostata är, kan du bli rekommenderad vävnadsprovtagning även om magnetkameraundersökningen inte visar något avvikande område.

Sjuksköterskan på OPT-kansliet bevakar MRT-svar dagligen och registrerar svaret i OPT IT-systemet. Om vidare utredning behövs skickas en remiss till urologkliniken.

Urologen förklarar för dig vad ditt PSA-värde innebär och vad magnetkamerabilderna visade. Vid undersökningen kommer en läkare att undersöka din prostata med ett finger och sedan med en smal ultraljudsstav i ändtarmen. Genom ultraljudsstaven lägger läkaren lokalbedövning och tar 4–20 vävnadsprover från prostatan med en smal nål. Undersökningen och provtagningen kan upplevas som obehagliga, men brukar inte göra ont.

Analysen av vävnadsproven kan ta några veckor. Du får besked av en läkare eller sjuksköterska om proven visade cancer eller inte. Om vävnadsproven visar en prostatacancer kommer du bli erbjuden en tid till läkare för diskussion om behandling. En del typer av prostatacancer bör behandlas, andra behöver bara följas upp med regelbundna kontroller. Om vävnadsproven inte visar någon cancer får du ett nytt erbjudande om att lämna blodprov om två år.

Vidare utredning vid urologkliniken/praktiska aspekter

Alla män inom OPT med PSA ≥20ug/l samt avvikande MRT-resultat remitteras till urologklinik i deras region från kansliet för prostatacancertestning Mellansverige

Se regional riktlinje för OPT vid urologklinik. Utredningen innefattar en eller flera av nedanstående åtgärder

 • Omprov av PSA
 • Magnetresonanstomografi av prostata
 • Prostatabiopsi

Efter att svar på remissen till urolog har skickats till kansliet för prostatacancertestning Mellansverige. 

Om 6 år, 2 år, 1 år eller 6 månader från första provtagning beroende på utredningens resultat.

Frågan har diskuterats. Projektet vänder sig främst till män som inte är patienter och därför finns det ingen patientrepresentant med i styrgruppen. Patientföreningar och Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst har involverats i framtagandet av informationen som går ut till männen.

OPT kan avslutas av urologklinik på grund av olika anledningar:

 • Stark ärftlighet för prostatacancer
 • Samsjuklighet
 • Annan anledning
 • Kansliet för prostatacancertestning meddelas via remissvar eller via telefon. Uppföljningsansvaret ligger i så fall på urologkliniken.

Hantering av personuppgifter i OPT

Övriga frågor/ riktat till dig som arbetar med testningen inom primärvården eller urologin

Använd det informationsmaterial som RCC tagit fram.

Hänvisa män med frågor till telefontid på kansliet för prostatacancertestning Mellansverige, se regional riktlinje för primärvård via RCC:s hemsida

Frågor från vårdpersonal kan ställas till: Funktionsbrevlådan: opt@rccmellan.se 
eller via telefon 018-617 07 20
Telefontider:
Måndag-fredag kl.: 10:00-12:00

Frågan har diskuterats. Projektet vänder sig främst till män som inte är patienter och därför finns det ingen patientrepresentant med i styrgruppen. Patientföreningar och Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst har involverats i framtagandet av informationen som går ut till männen.

Nej, svaren bedöms och signeras inom ramen för OPT-systemet

Provtagningspersonal och personal som hanterar bokning av provtagningstider och reception. Personal som tar emot frågor från patienter, exempelvis via telefonrådgivning.
Arbetet i projektet sker i nära samarbete med lokala arbetsgrupper inom berörda verksamheter:

 • Provtagningsenheter
 • Laboratoriepersonal/klinisk kemi
 • MRT-enheter
 • Urologkliniken
 • Patologi

Ja, kansliet sköter kallelserna och meddelar provsvar och de anslutna enheterna sköter provtagning och undersökning. 

Frågor från vårdpersonal kan ställas till: Funktionsbrevlådan: opt@rccmellan.se 

eller via telefon 018-617 40 56

Telefontider:

Måndag-fredag kl.: 09:00-14:00

Under två år (2022–2024) kommer 3000 erbjudande- och informationsbrev att skickas ut till män födda 1962 samt 1966 (500 per ingående region, 250 st. i varje åldersgrupp).