Styrgrupp för nationellt kvalitetsregister för prostatacancertestning

Registerhållare

Ola Bratt

professor i klinisk cancerepidemiologi, registerhållare nationellt kvalitetsregister för organiserad prostatacancertestning (SweOPT)

Göteborgs universitet

RCC Norr

Johan Styrke

urolog, docent

Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

 

Helena Strömqvist

projektkoordinator OPT

RCC Norr

RCC Mellansverige

Heide Larsson

projektledare

RCC Mellansverige

 

Nils-Erik Svedberg

ansvarig urolog för OPT

RCC Mellansverige

RCC Stockholm Gotland

Lisa Jelf Eneqvist

verksamhetsutvecklare

RCC Stockholm Gotland

 

Anna Lantz

urolog

Karolinska Universitetssjukhuset

RCC Väst

Rebecka Arnsrud Godtman

medicinskt ansvarig, urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Elin Ljungqvist

nationell screeningsamordnare

RCC Väst

RCC Sydöst

Charlotte Carlsson

projektledare OPT i Region Jönköpings län

RCC Sydöst

 

Ademir Hadzic

urolog

Urologkliniken Region Jönköpings län

RCC Syd

Thomas Jiborn

urolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 

Salma Butt

medicinsk rådgivare, specialistläkare

RCC Syd

Nationellt stödteam

Victoria Tauson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Ulf Lönqvist

IT-förvaltning

RCC Väst

Jawad Shahin

Regional INCA Support

RCC Väst

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst

Tim Säll

statistiker

RCC Väst

Alexander Börjesson

produktägare

RCC Väst

Tai Wai Cheng

produktägare

RCC Väst