Nationell arbetsgrupp för organiserad prostatacancertestning

Här hittar du information om den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT).

Arbetsgruppens sammansättning

Gruppen består av en ordförande, två representanter per sjukvårdsregion, en
omvårdnadsrepresentant, representanter från stödjande RCC Uppsala Örebro (administrativt stöd, registeransvarig, statistiker), samt adjungerade experter med särskild kompetens inom screening för prostatacancer, informationsteknologi (den nationella INCA-plattformen) och etik.

Referensgrupper

Följande referensgrupper får tillsänt sig kopior av mötesprotokoll:

 • Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR, en representant per sjukvårdsregion)
 • Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM)
 • Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK)
 • Nationella prostatacancerregistret (NPCR)
 • Prostatacancerförbundet (PCF, en patientrepresentant per sjukvårdsregion)
 • Riksförbundet för urologisjuksköterskor (RSU)

Arbetsgruppens uppdrag

 • Årligen uppdatera rekommendationer för OPT i nära samverkan med NVP
 • Vara forum för utbyte av erfarenheter under uppstarten av olika landstingsbaserade projekt för organiserad prostatacancertestning,
 • Ta fram nationellt informationsmaterial för OPT,
 • Vara kravställare för det generiska kallelse- och uppföljningssystemet,
 • Sammanställa och analysera årlig rapportering av indikatorer för de olika regionala OPT-projekten,
 • Vara remissinstans för regionala FoU-projekt för OPT, t ex utvärdering av kompletterande diagnostiska metoder och olika varianter av testalgoritmer.

Ordförande

Ola Bratt

professor i urologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ledamöter

Ademir Hadzic

urolog

Urologkliniken Region Jönköpings län

 

Anna Lantz

urolog, docent

Karolinska Universitetssjukhuset

Anna-Carin Börjedahl

koordinator för OPT, omvårdnadsrepresentant,

Region Skåne

Carl-Johan Bohman

urolog

Centralsjukhuset Karlstad

Charlotte Carlsson

utvecklingsledare, projektledare OPT i Region Jönköpings län

RCC Sydöst

Elin Ljungqvist

projektledare OPT, nationell screeningsamordnare

RCC Väst

Heide Larsson

projektledare, OPT

RCC Mellansverige

Helena Strömqvist

projektkoordinator OPT

RCC Norr

Johan Styrke

projektledare OPT i Norr, urolog, docent

Sundsvalls sjukhus

Lisa Jelf Eneqvist

sjuksköterska, verksamhetsutvecklare, projektledare OPT

RCC Stockholm Gotland

Ove Andrén

medicinskt sakkunnig/rådgivare, urolog

RCC Norr

Rebecka Arnsrud Godtman

urolog

Thomas Jiborn

urolog

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Adjungerade

Jonas Hugosson

professor i urologi,

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

 

Jonas Wallström

MRolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lars Sandman

professor i hälso- och sjukvårdsetik

Linköpings universitet

Torbjörn Eles

Nationell IT-chef för INCA-plattformen

RCC väst

Ulf Lönqvist

IT-förvaltning, projektledare

RCC Väst

Stödjande RCC

Anna Hedström

registerproduktägare

RCC Mellansverige

 

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Mellansverige