Sjukvårdsregional arbetsgrupp för cancerprevention

Sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention arbetar med utgångspunkt från RCCs nationella cancerpreventionsplan.

Den nationella cancerpreventionsplanen utgår från europeiska kodexen mot cancer och omfattar både befolkningsriktade insatser och insatser riktade till patienter som misstänks ha cancer, har cancer eller har haft cancer. Jämlik vård och hälsa är en viktig utgångspunkt i arbetet med cancerprevention. Gruppen samverkar med regionerna inom Sjukvårdsregion Mellansverige, RPO-levnadsvanor och andra aktörer för att förbättra levnadsvanor i befolkningen.

Nationell cancerpreventionsplan 2020-2022 (pdf, nytt fönster)

Medlemmar

Anette Danesjö-Gustavsson

hälso- och sjukvårdsstrateg

Region Örebro län

 

Annika Ode

folkhälsostrateg

Region Värmland

Bitte Kans

sjuksköterska, utvecklingsledare, cancersamordnare

Region Dalarna

Elisabeth Forsell

strateg folkhälsa

Region Sörmland

Sarah Watson

handläggare

Region Uppsala

Susanne Andersson

cancersamordnare

Region Dalarna

Susanne Unger

utvecklingsledare folkhälsa

Region Västmanland