Sjukvårdsregional arbetsgrupp för cancerprevention

Sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention arbetar med utgångspunkt från RCCs nationella cancerpreventionsplan.

Den nationella cancerpreventionsplanen utgår från europeiska kodexen mot cancer och omfattar både befolkningsriktade insatser och insatser riktade till patienter som misstänks ha cancer, har cancer eller har haft cancer. Jämlik vård och hälsa är en viktig utgångspunkt i arbetet med cancerprevention. Gruppen samverkar med regionerna inom Sjukvårdsregion Mellansverige, RPO-levnadsvanor och andra aktörer för att förbättra levnadsvanor i befolkningen.

Nationell cancerpreventionsplan 2020-2022 (pdf, nytt fönster)

Medlemmar

Anette Danesjö-Gustavsson

hälso- och sjukvårdsstrateg

Region Örebro län

 

Arja Leppänen

strateg välfärd och folkhälsa

Region Sörmland

Bitte Kans

utvecklingsledare cancersamordnare

Region Dalarna

Camilla Larssen

folkhälsostrateg

Region Gävleborg

Helene Unberg Askebro

utvecklingsstrateg hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Region Uppsala

Susanne Unger

utvecklingsledare levnadsvanor

Region Västmanland