Cancerprevention Mellansverige

Förebyggande insatser för att minska risken för insjuknande i cancer, samt att öka hälsosamma levnadsvanor är en central uppgift för RCC Mellansverige

Så arbetar vi med prevention

RCC Mellansverige arbetar med både befolkningsriktade insatser och insatser riktade till patienter som misstänks ha cancer, har cancer eller har haft cancer. Insatserna görs i samarbete med de sju regioner som ingår i Sjukvårdsregion Mellansverige. Jämlik vård och hälsa är en viktig utgångspunkt i arbetet med cancerprevention.

RCCs arbete med levnadsvanor inom hälso- och sjukvården utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet) och den europeiska kodexen mot cancer.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Socialstyrelsen

Europeiska kodexen mot cancer