Sjukvårdsregional arbetsgrupp för cancerprevention

Regionala arbetsgruppen för cancerprevention arbetar med införandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i regionen.
Gruppen samverkar med kommuner, landsting och andra lokala aktörer för att förbättra levnadsvanor i befolkningen.

Medlemmar

Anette Danesjö-Gustavsson

hälso- och sjukvårdsstrateg

Region Örebro län

Camilla Larssen

folkhälsostrateg

Region Gävleborg

Christina Lindberg

processledare, enheten för utredning och planering

Region Uppsala

Lena Nyman

ANDT-samordnare, adjungerad

Länsstyrelsen Region Västmanland

Lisa Brunzell

folkhälsostrateg

Värmland

Susanne Unger

utvecklingsledare levnadsvanor

Region Västmanland