Sjukvårdsregional arbetsgrupp för bröstradiologi

Regional arbetsgrupp för bröstradiologi arbetar för ett utökat deltagande i mammografiscreening. 

Sammankallande

Joakim Ramos

överläkare, mammografi

Västmanlands sjukhus, Västerås

 

 

Ledamöter

Catharina Behmer

radiolog mammografi

Unilabs, Örebro

 

Elin Borglund

platschef mammografiverksamhet

Region Dalarna

Ewa Kyngas

vårdenhetschef mammografi

Region Gävleborg

Helen Utsi

avdelningschef mammografi

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Katalin Szogyi

radiolog mammografi

Region Värmland

Marie Cederberg

enhetschef mammografi

Västmanlands sjukhus Västerås

Nadja Lindhe

överläkare MAL mammografiverksamheten

Region Dalarna

Radu Lesanu

radiolog mammografi

Gävle Sjukhus

Shahin Abdsaleh

radiolog mammografi

Aleris Uppsala

Shila Shokoohi

Aleris mammografi

Samariterhemmets vårdcentral, Uppsala

Susanne Lilja

avdelningschef mammografi

Unilabs, Örebro

Urban Lidström

enhetschef mammografi

Region Värmland