Sjukvårdsregional arbetsgrupp för bröstradiologi

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för bröstradiologi i Mellansverige arbetar för ett utökat deltagande i mammografiscreening.

Ordförande

Radu Lesanu

överläkare radiologi

Gävle Sjukhus

Ledamöter

Andreas Adam

radiolog

Region Dalarna

 

Dobrica Pavlovic

radiolog

Region Sörmland

Elin Borglund

platschef mammografiverksamhet

Region Dalarna

Helen Utsi

avdelningschef mammografi

Region Sörmland

Joakim Ramos

överläkare radiologi, mammografi

Region Västmanland

Katalin Szogyi

radiolog mammografi

Region Värmland

Maria Hansson

enhetschef

Region Västmanland

Maria Holmquist

avdelningschef

Region Örebro län

Salina Berhane

radiolog

Region Örebro län

Shahin Abdsaleh

radiolog mammografi

Aleris Uppsala

Shila Shokoohi

Aleris mammografi

Samariterhemmets vårdcentral, Uppsala

Urban Lidström

enhetschef mammografi

Region Värmland