Till regionspecifikt innehåll

Informationskampanj om screening

Det är inte alla som deltar i screeningen när de blir kallade, vilket leder till ojämlik hälsa. För att utjämna skillnaderna genomfördes under september månad extra insatser i Sverige, liksom i flera andra EU-länder med anledning av den europeiska cancerpreventionskampanjen PrEvCan, för att öka kunskapen om screening och motivera invånarna att delta.

Sveriges regioner gick under september månad ihop i en gemensam informationskampanj om screening. Kampanjen har tagits fram av Regionala cancercentrum i samverkan tillsammans med regionerna och 1177. 

Kampanjen syntes i sociala medier, annonser och på affischer runt om i landet. 

Webbinarier

I september sändes även två webbinarium om screening för vårdpersonal och medarbetare i regionerna för att öka kunskapen om screening. Webbinarierna går att se i efterhand nedan.

Cancerscreening i Sverige - hur och varför?

Ett webbinarium om nationella rekommendationer för screeningprogram inom cancerområdet och hur de omsätts i praktiken.

Presentationer från webbinariet (pdf, nytt fönster)

01 Välkomna, Cancerscreening i Sverige- hur och varför
02 Om nationella rekommendationer för screening och samordning
03 Screening för bröstcancer
04 Screening för livmoderhalscancer
05 Screening för kolorektalcancer
06 Hälsoguideuppdraget i Göteborgs stad
07 Avslut

Cancerscreening i framtiden

Ett webbinarium om nya metoder inom befintliga screeningprogam och en inblick i pågående screeningprojekt för fler cancersjukdomar.

Presentationer från webbinariet (pdf, nytt fönster)

01 Välkommen, Cancerscreening i framtiden
02 AI i framtidens bröstcancerscreening
03 Pilotprojekt lungcancerscreening i Norr och Väst
04 PLUS - PILOTPROJEKT för LUNGCANCERSCREENING i STOCKHOLM
05 Organiserad prostatacancertestning
06 Avslut

01 Välkomna, Cancerscreening i Sverige- hur och varför

02 Om nationella rekommendationer för screening och samordning

03 Screening för bröstcancer

04 Screening för livmoderhalscancer

05 Screening för kolorektalcancer

06 Hälsoguideuppdraget i Göteborgs stad

07 Avslut

01 Välkommen, Cancerscreening i framtiden

02 AI i framtidens bröstcancerscreening

03 Pilotprojekt lungcancerscreening i Norr och Väst

04 PLUS - PILOTPROJEKT för LUNGCANCERSCREENING i STOCKHOLM

05 Organiserad prostatacancertestning

06 Avslut

 

Kontakt

porträtt

Elin Ljungqvist

nationell screeningsamordnare

RCC Väst

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Informationsmaterial att använda i väntrum

Inom kampanjen har det tagits fram informationsmaterial som kan användas i vården i bland annat väntrum. Materialet består av fyra olika affischer och ett bildspel till väntrumsskärmar. Ladda gärna ner och använd materialet där det passar i er verksamhet.

A3 Affischer 

PowerPoint bildspel  "Fortsätt delta i screening för tidig upptäckt av cancer"