Sjukvårdsregional arbetsgrupp för livmoderhalscancerprevention

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention arbetar för ett ökat deltagande i livmoderhalscancerscreening och HPV-vaccination.

Innehållet på cancercentrum.se vänder sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal. Vänd dig till 1177 om du har frågor om din bokade tid eller ditt cellprov.

Gynekologisk cellprovtagning, 1177 

Ordförande

Lovisa Bergengren

gynekolog

Universitetssjukhuset Örebro

Anna Ackefors

läkare

Nyköpings lasarett, Sörmland

Anela Zjajo

dysplasisjuksköterska

Region Uppsala

Ann-Charlotte Nordin

dysplasibarnmorska

Västerås sjukhus, Region Västmanland

Christina Östling Grawé

vårdenhetschef

Mälarsjukhuset Eskilstuna, Region Sörmland

Gunilla Marlowe

barnmorska

Universitetssjukhuset Örebro

Helena Engström

läkare

Västerås sjukhus

Helena Levander

gynekolog

Falu lasarett

Helene Rathsman

dysplasisjuksköterska

Falu lasarett

Johanna Lindblom

dysplasibarnmorska

Akademiska sjukhuset, Region Uppsala

Karin Huisman

läkare

Hudiksvalls sjukhus, Region Gävleborg

Lena Dippel

gynekolog

Region Uppsala

Maria Heggen

barnmorska

Centralsjukhuset Karlstad

Niels Schulze Stahl

läkare

Region Sörmland

Nurfia Färnstrand

läkare

Gävle Sjukhus, Region Gävleborg

Pontus Bjerre

gynekolog

Centralsjukhuset Karlstad

Ulrika Nilsson

barnmorska

Region Gävleborg