Sjukvårdsregional arbetsgrupp för livmoderhalscancerprevention

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention arbetar för ett ökat deltagande i livmoderhalscancerscreening och HPV-vaccination.

Ordförande

Lovisa Bergengren

gynekolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

Hanna Milerad Sahlgren

verksamhetsutvecklare/medicinsk rådgivare

RCC Mellansverige

Ledamöter

Bogdan Dumitrescu

läkare

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

 

Cecilia Ranhem

gynekolog och dysplasiansvarig

Västmanlands sjukhus Västerås

Charlotta Sundell

barnmorska

Gävle sjukhus

Emma Glasberg

barnmorska

Nyköpings lasarett

Eva Bergquist

dysplasibarnmorska

Västmanlandssjukhus, Västerås

Evelina Karlsson

läkare

Gävle sjukhus

Gunilla Marlowe

barnmorska

Universitetssjukhuset Örebro

Helena Levander

gynekologisk tumörkirurg

Falu lasarett

Helene Rathsman

dysplasisjuksköterska

Falu lasarett

Linda Schönberg

barnmorska

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Maria Heggen

barnmorska

Centralsjukhuset Karlstad

Pontus Bjerre

gynekolog

Centralsjukhuset Karlstad

Riina Aarnio

gynekolog

Akademiska sjukhuset Uppsala