Sjukvårdsregional arbetsgrupp för livmoderhalscancerprevention

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention arbetar för ett ökat deltagande i livmoderhalscancerscreening och HPV-vaccination.

Ordföranden

Hanna Sahlgren

gynekolog

Falu lasarett

 

Lovisa Bergengren

gynekolog

Universitetssjukhuset Örebro

Ledamöter

Birgitta Segeblad

mödrahälsovårdsöverläkare

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Cecilia Ranhem

gynekolog och dysplasiansvarig

Västmanlands sjukhus Västerås

Diari Ghafouri

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Eva Bergquist

dysplasibarnmorska

Västmanlandssjukhus, Västerås

Helene Rathsman

dysplasisjuksköterska

Falu lasarett

Irene Silverlo

cytodiagnostiker

Gävle Sjukhus

Jessica Lantz

cytodiagnostiker

Universitetssjukhuset Örebro

Karin Huisman

gynekolog

Gävle sjukhus

Maria Heggen

barnmorska

Centralsjukhuset Karlstad

Nikolaus Stergiopoulosnikos

gynekolog

Nyköpings kvinnoklinik

Nurfia Färnstrand

gynekolog

Gävle sjukhus

Pontus Bjerre

gynekolog

Centralsjukhuset Karlstad

Riina Aarnio

gynekolog

Akademiska sjukhuset Uppsala