Sjukvårdsregional arbetsgrupp för livmoderhalscancerprevention

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention arbetar för ett ökat deltagande i livmoderhalscancerscreening och HPV-vaccination.

Innehållet på cancercentrum.se vänder sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal. Vänd dig till 1177 Vårdguiden om du har frågor om din bokade tid eller ditt cellprov.

Gynekologisk cellprovtagning, 1177 Vårdguiden

Ordförande

Lovisa Bergengren

gynekolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

Hanna Milerad Sahlgren

verksamhetsutvecklare/medicinsk rådgivare

RCC Mellansverige

Ledamöter

Angelica Ärlebrant

barnmorska

Nyköpings lasarett

 

Cecilia Ranhem

gynekolog och dysplasiansvarig

Västmanlands sjukhus Västerås

Charlotta Sundell

barnmorska

Gävle sjukhus

Emma Håstad

specialistläkare

Akademiska sjukhuset

Eva Bergquist

dysplasibarnmorska

Västmanlandssjukhus, Västerås

Evelina Karlsson

läkare

Gävle sjukhus

Gunilla Marlowe

barnmorska

Universitetssjukhuset Örebro

Helena Engström

läkare

Västerås sjukhus

Helena Levander

gynekolog

Falu lasarett

Helene Rathsman

dysplasisjuksköterska

Falu lasarett

Maria Heggen

barnmorska

Centralsjukhuset Karlstad

Pontus Bjerre

gynekolog

Centralsjukhuset Karlstad

Rebecka Sundén

barnmorska

Akademiska sjukhuset

Zilola Karimova

läkare

Mälarsjukhuset Eskilstuna