Sjukvårdsregional arbetsgrupp för livmoderhalscancerprevention

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention arbetar för ett ökat deltagande i livmoderhalscancerscreening och HPV-vaccination.

Innehållet på cancercentrum.se vänder sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal. Vänd dig till 1177 om du har frågor om din bokade tid eller ditt cellprov.

Gynekologisk cellprovtagning, 1177 

Ordförande

Lovisa Bergengren

gynekolog

Universitetssjukhuset Örebro

Anela Zjajo

dysplasisjuksköterska

Region Uppsala

Eva Bergquist

dysplasibarnmorska

Västmanlandssjukhus, Västerås

Gunilla Marlowe

barnmorska

Universitetssjukhuset Örebro

Helena Engström

läkare

Västerås sjukhus

Helena Levander

gynekolog

Falu lasarett

Helene Rathsman

dysplasisjuksköterska

Falu lasarett

Lena Dippel

gynekolog

Region Uppsala

Maria Heggen

barnmorska

Centralsjukhuset Karlstad

Niels Schulze Stahl

läkare

Region Sörmland

Pontus Bjerre

gynekolog

Centralsjukhuset Karlstad

Ulrika Nilsson

barnmorska

Region Gävleborg