Support

Du som är användare av Cytburken personöversikt ska vända dig till din lokala administratör (finns oftast på din mottagning) med frågor om ditt användarid och lösenord, och för att få hjälp med hur man använder Cytburken. Uppgift om vem som är lokal administratör vid din enhet hittar du när du loggat in under fliken "Min användare".

Du som är lokal administratör ska i första hand vända dig till din regionadministratör med frågor om Cytburken.

Manual och felsökningsförslag

Vid svårighet att logga in med SITHS-kort finns här en manual,  version 2019-08, (felsökningsförslag ingår).

Övergripande frågor

rccvast.forvaltning.cytburken@vgregion.se

Kontaktuppgifter till regionadministratörer

Region Blekinge

Johanna Johansson

Region Dalarna

Helene Rathsman

Region Jämtland Härjedalen

Anette Bornhov

Region Jönköpings län

Birgitta Nystedt

Region Kalmar län

Camilla Nilsson

Region Kronoberg

Jennie Sjöman

Region Norrbotten

Emma Petersson

Region Södermanland

Carola Eklund

Region Värmland

Maria Heggen

barnmorska

Centralsjukhuset Karlstad

Region Västerbotten

Maria Isaksson

Region Västernorrland

Annika Fahlén

Region Västmanland

Eva Bergquist

Region Uppsala

Linda Schönberg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Stockholm - Gotland sjukvårdsregionen

Zohra Gzoul

Region Örebro län

Gunilla Marlowe

Region Östergötland

Josefine Ekholm

VGR & Region Halland

Anna Carlund

central administratör för cytburken

RCC Väst

 

Charlotte Örndal

registerhållare NKCx/process

RCC Väst