Till regionspecifikt innehåll

Om inloggning och regional ansökan om uppkoppling

Cytburken personöversikt ligger på Internet (www.cytburken.se). För att koppla upp sig mot Cytburken krävs att verksamhetschef ansökt om uppkoppling och tilldelats behörighet för verksamheten

Instruktioner för att få tillgång till Cytburken personöversikt

Rutin 

 • Verksamhetschefen ansöker för sin verksamhet om uppkoppling mot Cytburken genom att fylla i regional blankett: "Ansökan om uppkoppling mot Cytburken".
 • Kontakta din regionadministratör - se sidan Support.
 • Verksamhetschefen utser Lokal administratör som får behörighet av regionadministratör att lägga in medarbetare inom sin verksamhet som användare i Cytburken personöversikt.

Inloggning med SITHS-kort

Integritetsskyddsmyndigheten kräver att system som hanterar patientdata använder stark autentisering. SITHS-kort används för inloggning i Cytburken.

Förutom en kortläsare så måste även programmet Net iD vara installerat på datorn. 

För mer information om användning av eller problem med SITHS-kort, kontakta din lokala IT-support för hjälp.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Instruktioner för inloggning 

För att logga in på Cytburken krävs att aktuell vårdinrättning ansökt om uppkoppling, se blankett nedan.

Därefter kan det upprättas ett användarkonto vars åtkomst kräver SITHS-kort.

Regionala blanketter för ansökan om uppkoppling: 

Ansökan om uppkoppling mot Cytburken, Region Västerbotten (pdf)

Ansökan om uppkoppling mot Cytburken, Region Västernorrland (pdf)

Ansökan om uppkoppling mot Cytburken, Region Norrbotten (pdf)

Ansökan om uppkoppling mot Cytburken, Region Jämtland Härjedalen (pdf)

 

I Stockholm - Gotlandregionen

Den regionala databasen Cytburken är klar att användas via webben. Mottagningen/vårdenheten kan koppla upp sig och få fram uppgift om:

 • när senaste cellprov togs 
 • patienthistorik gällande cellprover, PAD relaterat till cervixdysplasi inklusive behandlingar av dysplasi.

Två behörighetsnivåer finns för användare:

 • Behörighetsnivå 1 ska kunna tilldelas mottagningspersonal som i samband med eller före mottagningsbesök ska kunna se om en kvinna bör erbjudas ett cellprov i screeningsyfte.
 • Behörighetsnivå 2 är under uppbyggnad, i första hand för gynekologer som värderar, utreder eller behandlar dysplasipatienter.

Om allt fungerar bra kommer vi eventuellt senare kunna utsträcka behörigheterna enligt nivå 2 till alla gynekologer som har behov av inloggning för till exempel kontroll av cytologihistorik inför hysterektomi.

Ansökan, manual och rapport till Cytburken

Se rutinen ovan och använd blanketten för att få tillgång till Cytburken.
Regional ansökan om uppkoppling mot Cytburken

Manual för inloggning till Cytburken

Rapportblankett behandling cervixdysplasi

 

Regional blankett för ansökan om uppkoppling: 

Instruktioner för Västra sjukvårdsregionen 

För att logga in på Cytburken krävs att aktuell vårdinrättning ansökt om uppkoppling, se blankett nedan.

Därefter kan det upprättas ett användarkonto vars åtkomst kräver SITHS-kort.

Regional blankett för ansökan om uppkoppling: 

Kontakt

porträtt

Anna Carlund

utvecklingsledare

RCC Väst