Kallelse- och svarsbrev

Här hittar du nationella kallelser och svar enligt det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer med primär HPV-analys som införts sedan 2017.

Beskrivning och lathund till kallelser och svarsbrev

Det här dokumentet anger vilka svar som är aktuella beroende på diagnos och var i utredningen svaret ges.

Lathund till kallelser och svarsbrev inom Gynekologisk cellprovskontroll (pdf) Version 2020-10-28