Sjukvårdsregionalt nätverk för dysplasibarnmorskor inom livmoderhalscancerscreening

RCC Mellansverige stödjer nätverket för dysplasibarnmorskor som arbetar inom livmoderhalscancerscreening.

Nätverkets syfte är att, genom sjukvårdsregionalt samarbete, arbeta för att Socialstyrelsens rekommendationer för nationella screeningprogram samt det Nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancerscreening tillämpas i Sjukvårdsregion Mellansverige. Målet är att befolkningen ska få jämlik tillgång till screening av hög kvalitet.