Sjukvårdsregional arbetsgrupp för bröstradiologi

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för bröstradiologi i Mellansverige arbetar för ett utökat deltagande i mammografiscreening.

Ordförande

Radu Lesanu

överläkare radiologi

Gävle Sjukhus

Ledamöter

Andreas Adam

radiolog

Region Dalarna

 

Anita Johansson

platschef

Falu lasarett

Ann-Christin Thoreson

driftschef

Unilabs mammografi, Region Örebro

Hanen Al-Bazzaz

radiolog

Mälarsjukhuset, Region Sörmland

Joakim Ramos

överläkare radiologi, mammografi

Västmanlands sjukhus, Västerås

Karin Svensson

sektionsledare

Mälarsjukhuset, Region Sörmland

Katalin Szogyi

radiolog mammografi

Region Värmland

Linda Claesson

vårdenhetschef

Gävle sjukhus, Region Gävleborg

Maria Hansson

enhetschef

Region Västmanland

Salina Berhane

radiolog

Unilabs mammografi, Region Örebro län

Shahin Abdsaleh

radiolog

Evidia mammografi, Region Uppsala

Shila Shokoohi

enhetschef

Evidia mammografi, Region Uppsala

Ulrika Kyhlström

vårdenhetschef

Mälarsjukhuset Eskilstuna, Region Sörmland