Kallelser och svarsbrev för mammografiscreening

Här hittar du mallar för nationella kallelser och svarsbrev inom verksamhet med mammografiscreening.  Läs även information om mallarnas innehåll nedan, innan de laddas ner och anpassas regionalt.

OBS! Just nu pågår arbete med att digitalisera kallelser och svarsbrev. I samband med detta kommer även papperskallelserna att revideras.

Mallarna tillhandahålls i färg och i svartvita filer. I den komprimerade mappen som laddas ner finns pdf-filer samt två redigerbara filtyper (Adobe InDesign). Där finns även tillhörande ikoner, typsnitt och bildfiler. För att öppna INDD-filerna krävs Adobe InDesign version CC 2017 eller senare. Användare med äldre versioner av Adobe InDesign kan istället använda IDML-filerna.

Information om mallarna

Mallarna är framtagna för nationell användning så att samtliga regioner ska kunna använda likadana kallelser, oavsett grafisk profil. Mallarnas utformning med ikoner, typsnitt och färger utarbetades redan 2014 av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i samråd med samtliga regioner. Syftet var att öka deltagandet i screeningen.

Innehållet har tagits fram från ett patient/brukarperspektiv där kvinnor runt om i Sverige har fått ge synpunkter. Även flertalet professioner inom screningorganisationen har varit delaktiga. 

Den juridiska texten i kallelsens sidfot är framtagen i samarbete med jurist och får inte ändras.  

Uppdatering och versionshantering

Mallar för kallelser och svarsbrev uppdateras främst i samband med revidering av nationella riktlinjer. Vilka mallar som uppdaterats och när anges med versionsdatum. Screeningorganisationen kommer även att informeras vid uppdateringar, via Nationell arbetsgrupp för mammografi (NAM).

Vad redigeras av respektive region?

Kallelser och svarsbrev består av två textspalter. En som avses vara gemensam för alla regioner och en som medger varje region att lägga in egen information om tid, plats, praktisk information osv.

I sidhuvudet finns avsett utrymme för logotype. Tänk på att behålla mallens placering av logotype, adressfält och brevets budskapsruta. Det är anpassat så att adressfältet ska synas i ett fönsterkuvert. 

Det är enbart lokal information som logotype, adresser, telefonnummer och mottagningstider med mera som ska ändras. Precis som i tidigare mallar för kallelse och svarsbrev från 2014 är merparten av texten i breven nationellt fastställd. Det är endast informationen i textspalten till höger som kan ändras regionalt. Högerspalten innehåller exempeltext, där är det fritt fram att välja de delar som är aktuella eller lägga till egen text efter behov i respektive region. 

För lokal anpassning av kallelser och svarsbrev – ta hjälp av kommunikatör inom regionen. Kommunikationsavdelningen bör ha tillgång till programmet Adobe Indesign för redigering av filerna.

Kodmärkning underlättar val av brevmall

Nytt från 2021 är att kallelser och svarsbrev har fått både en versionmarkering och en kodmärkning i höger hörn som ej får ändras. Syftet är att personal inom screeningorganisationen enkelt ska kunna identifiera om en mall är aktuell eller inte och vilket brev som ska användas vid olika situationer.

Bild som visar märkning av svarsbrev

Bildexemplet visar kodmärkningens placering i höger hörn, S1 i exemplet övan står för svarsbrev 1. Versionsmarkeringen anges med år och månad och syftar på när mallen uppdaterades senast, (VER:ÅÅÅÅ-MM).

Information om mammografi på olika språk

På webbplatsen 1177 finns kvalitetssäkrad fördjupad information om mammografi som kompletterar informationen i breven. Därför hänvisar vi till till länken 1177.se/mammografi i brevmallen.

En särskild illustration har också tagits fram, en språksymbol med ordet mammografi översatt till olika språk.