Informationsstöd för bröstcancerscreening

Materialet nedan är avsett att använda som informationsstöd inom screeningverksamhet med mammografi.

omslag_fragor_o_svar_21.jpgKommunikationsstöd - frågor och svar om mammografi

Kommunikationsstödet om mammografi kan användas av personal som informerar om mammografi men det kan även delas ut till kvinnor som deltar i screeningen eller skickas med som bilaga till den första kallesen. 

Packad och zippade filer som kan anpassas med logotyp för respektive region finns att ladda ner under rubriken "Kallelser för nedladdning". Mappen innehåller både Indesign-filer och en pdf-fil.

Kalleser och svarsbrev