Sjukvårdsregional arbetsgrupp för ärftlig cancer

Sjukvårdsregion Mellansverige ska verka för ett multidisciplinärt omhändertagande och sammanhållen vårdprocess för familjer med ärftlig cancer. Det övergripande målet är en god och jämlik vård avseende onkogenetisk utredning och primär/sekundär prevention vid ärftlig cancer.

För att bemöta utvecklingen och den ökade efterfrågan på onkogenetisk kompetens behöver det möjliggöras att basal onkogenetisk mottagningsverksamhet kan tillhandahållas för de vanligaste ärftliga cancerformerna. Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för ärftlig cancer har i uppdrag att ta fram förslag på struktur och utbildningsbehov för basal onkogenetisk mottagningsverksamhet inom Sjukvårdsregion Mellansverige. Uppdraget utgår från Cancerplanen för Mellansverige.

Ordföranden

Stefanos Tsiaprazis

onkolog, genetiker

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Evangelos Digkas

onkolog, genetiker

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Ledamöter

Anders Årdahl

gynekolog

Gävle sjukhus

 

Anette melin

genetisk vägledare

Akademiska sjukhuset Uppsala

Aniruddh Kashyap

genetiker

Universitetssjukhuset Örebro

Claudia Lundgren

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Jan Schmitz-Hillebrecht

kirurg

Västmanlands sjukhus, Västerås

Katarina Odlind

hudläkare

Falu lasarett, Falun

Madelene Larsson

genetisk vägledare

Universitetssjukhuset Örebro

Maria Sund

onkolog

Region Örebro län

Ulrika Lundquist

kirurg

Centralsjukhuset, Karlstad

Åsa Jonforsen

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås