Till regionspecifikt innehåll

Onkogenetisk mottagning

Onkogenetisk eller cancergenetisk mottagning utreder cancersjukdom i släkten om det finns misstanke om ärftlig cancer.

Det här är en utredning

En utredning samlar helhetsbedömning av en persons släktträd, och vid behov även verifiering av uppgivna diagnoser. Utredning brukar ta tid och personen som utreds behöver ofta besöka mottagningen en eller flera gånger. Personal på plats ger vägledning och psykosocialt stöd.

De vanligaste orsakerna till utredning är misstanke om ärftlig bröstcancer, tjocktarmscancer eller äggstockscancer. En annan orsak kan vara att en tidigare utredning i familjen har visat på en ärftlig form av cancer.

Ibland kan det bli aktuellt med genetisk analys. Om en genförändring är orsaken till cancersjukdom i familjen kan familjemedlemmarna få testa sig. Testerna visar om de bär på det förändrade anlaget eller inte. De som inte är bärare av anlaget har inte någon högre risk att insjukna jämfört med den övriga befolkningen.

För de familjer där ingen genetisk förändring identifierats görs en bedömning om det finns en ökad risk för cancer utifrån epidemiologiska siffror. 

Förebygga och upptäcka cancer tidigt

I familjer där ökad risk för ärftlig cancer hittats erbjuds familjeutredning. Då får familjen regelbundna kontroller och stöd med förebyggande insatser. På så sätt kan cancer upptäckas tidigare och insjuknande förhindras.

För att säkerställa att alla familjemedlemmar ska få möjlighet till utredning och uppföljning samarbetar flera vårdgivare inom sjukvården. Även onkogenetiska mottagningar i landet samarbetar nära. Vid mottagningarna arbetar bland annat genetiska vägledare, sjuksköterskor, läkare och vårdadministratörer.

Kontaktinformation till onkogenetiska mottagningar i Sverige

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst