Nationell arbetsgrupp för SCREESCO-studien

Den nationella arbetsgruppen för studien för screening mot tjock- och ändtarmscancer, SCREESCO (Screening of Swedish colons) består av följande personer.

Ledamöter

Andreas Pischel

regional processledare tarmcancerscreening

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Ervin Toth

Skånes universitetsjukhus Malmö

Michael Dahlberg

kirurg

Sunderby sjukhus, Luleå

Rickard Svernlöv

gastroenterolog

Universitetssjukhuset, Linköping

Sven Törnberg

onkolog

RCC Stockholm-Gotland

Thomas Hallgren

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Stödjande RCC

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Mellansverige

 

Lena Pettersson

registeradministratör

RCC Mellansverige