Informationsstöd till regionerna

I den allmänna screeningen för tjock- och ändtarmscancer erbjuder RCC nationella dokument och informationsstöd. Syftet är att effektivisera och öka jämlikheten i den information som når medborgarna.

Erbjudandebrev, svarsbrev och påminnelser

Erbjudande och svarsbrev skickas ut centralt från ett gemensamt kansli och innehåller identisk information i hela landet. Logotypen anpassas efter respektive region. Dokumenten nedan innehåller den gemensamma, nationella informationen.

Texterna är anpassade efter 1177:s riktlinjer. 

Erbjudandebrev (pdf, nytt fönster)

Svarsbrev negativt - inget blod i avföringen (pdf, nytt fönster)

Svarsbrev omprov krävs (pdf, nytt fönster)

Svarsbrev påminnelse om provtagning (pdf, nytt fönster)

Svarsbrev positivt - blod i avföringen (pdf, nytt fönster)

Hur ska vi kommunicera om screeningen?

Som stöd i regionernas kommunikation om screeningprogrammet har vi sammanställt en allmän budskapsplattform samt en budskapsplattform för kommunikation med invånare. Dessa ger vägledning om vilka uttryck, begrepp som rekommenderas, samt relevanta faktaunderlag.

Budskapsplattform tjock-ändtarmscreening allmän (pdf, nytt fönster)

Budskapsplattform tjock-ändtarmscreening invånare (pdf, nytt fönster)

Exempel på pressmeddelande, Region Dalarna (pdf, nytt fönster)

Bild på provkit (jpg, nytt fönster)

Fakta och frågor och svar om tjock- och ändtarmscancer och screening

Sidan innehåller vanliga frågor och svar om både diagnosen tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) och om screeningprogrammet. Innehållet lämpar sig både som internt stöd för vårdpersonal och som stöd vid kommunikation med medborgare. Du kan även ladda ner frågorna och svaren som pdf.

Fakta om tjock-ändtarmscancer och om screening (pdf, nytt fönster)

Frågor och svar om screeningprogrammet