Sjukvårdsregional arbetsgrupp för tjock- och ändtarmscancerscreening

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för tjock- och ändtarmscancerscreening arbetar för ett ökat deltagande i screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer.

Ordförande

Stefan Willmarsson

läkare, införandeansvarig

Region Värmland

 

 

Ledamöter

Anneli Valentin

screeningsköterska

Region Värmland

 

Carina Pettersson

screeningsköterska

Region Västmanland

Daniel Sjöberg

gastroenterolog, införandeansvarig

Falu lasarett

Eva Evertsson-Strand

införandeansvarig

Västmanlands sjukhus, Västerås, Kirurgkliniken

Jens Ericson

läkare, införandeansvarig

Region Sörmland

Maria Pettersson

screeningsköterska

Region Sörmland

Marie Ahlstedt

screeningsköterska

Region Värmland

Michael Wagner

gastroenterolog, införandeansvarig

Akademiska sjukhuset Uppsala

Nils Nyhlin

gastroenterolog, införandeansvarig

Universitetssjukhuset Örebro

Oskar Vandell

läkare, införandeansvarig

Region Gävleborg

Sofia Borell

screeningsköterska

Region Örebro län