Sjukvårdsregional arbetsgrupp för tjock- och ändtarmscancerscreening

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för tjock- och ändtarmscancerscreening arbetar för ett ökat deltagande i screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer.

Ordförande

Sara Lingärde

gastroenterolog

Universitetssjukhuset Örebro, Region Örebro län

Ledamöter

Alexander Nyman

gastroenterolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna, Region Sörmland

 

Anastasija Smirnova

screeningsköterska

Gävle sjukhus, Region Gävleborg

Camilla Höglund

sjuksköterska

Region Värmland

Carina Pettersson

screeningsköterska

Region Västmanland

Daniel Sjöberg

gastroenterolog, införandeansvarig

Falu lasarett

Dimitrios Oikonomou

gastroenterolog, införandeansvarig

Centralsjukhuset Karlstad, Region Värmland

Eleonore Eriksson

screeningsköterska

Akademiska sjukhuset, Region Uppsala

Eva Evertsson-Strand

införandeansvarig

Västmanlands sjukhus, Västerås, Kirurgkliniken

Malin Nilsson

screeningsköterska

Falu lasarett, Region Dalarna

Marie Ahlstedt

screeningsköterska

Region Värmland

Martin Ahlzén

sjuksköterska

Region Örebro län

Nils Nyhlin

gastroenterolog, införandeansvarig

Universitetssjukhuset Örebro

Sepehr Doroudian

gastroenterolog, införandeansvarig

Gävle sjukhus, Region Gävleborg

Sofia Borell

screeningsköterska

Region Örebro län

Sofia Erlandson

sjuksköterska

Region Sörmland

Tove Nilsson

sjuksköterska

Region Sörmland

Åsa Collin

gastroenterolog, införandeansvarig

Akademiska sjukhuset, Uppsala