Nationell vårdprogramgrupp palliativ vård

Carl Johan Fürst

ordförandre VP palliativ vård, professor

Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds Universitet och Region Skåne

Bertil Axelsson

adjungerad professor, docent palliativmedicin

Östersunds sjukhus

Elisabeth Kenne Sarenmalm

forskningsledare

FoU Centrum, Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Elisabet Löfdahl

överläkare palliativ medicin

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Gerd Silk

leg.sjuksköterska

Kvalitets- och utvecklingsenheten Region Gotland

Helena Adlitzer

processledare palliativ cancervård, diagnoskoordinator

RCC Stockholm Gotland

Ulla Martinsson

överläkare, onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala