Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för palliativ vård

I vårdprocessgruppens uppdrag ingår bland annat att tolka och sprida kunskap om nationella riktlinjer och nationella vårdprogram, definiera och utveckla vårdprocessen utifrån kvalitetsregistret, stärka patientens ställning samt arbeta med kompetensförsörjning och kunskapsöverföring. Målet är att skapa en jämlik palliativ vård som genomgående håller hög kvalitet.

Vårdprocessgruppen arbetar utifrån den gemensamma uppdragsbeskrivning som givits alla vårdprocessgrupper i regionen. Vad som särskiljer gruppens arbete från övriga vårdprocessgruppers är att det inte enbart riktar sig till cancerpatienter, utan till alla som är i behov av palliativ vård i regionen.

Ledamöter

Ann Dalius Isenberg

geriatrik/palliativ sektion

Universitetssjukhuset Örebro

 

Anna Olsén-Nyberg

specialistsjuksköterska palliativ vård

Region Dalarna

Carin Thunman

MAS

Gävle kommun

Eva Mattsson Callh

kurator

SSIH, Katrineholm

Linda Frode

silviasjuksköterska

Region Uppsala

Maria Hammarlund

sjuksköterska, palliativa teamet

Bollnäs sjukhus, Bollnäs

Maria Särnblad

MAS/verksamhetschef

Älvdalens kommun

Stephanie Strubel

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Viktoria Khalili

MAS

Karlstad kommun, Värmland

Adjungerad

Agneta Holtz

barnläkare

Västmanlands sjukhus Västerås