Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för palliativ vård

I vårdprocessgruppens uppdrag ingår bland annat att tolka och sprida kunskap om nationella riktlinjer och nationella vårdprogram, definiera och utveckla vårdprocessen utifrån kvalitetsregistret, stärka patientens ställning samt arbeta med kompetensförsörjning och kunskapsöverföring. Målet är att skapa en jämlik palliativ vård som genomgående håller hög kvalitet.

Vårdprocessgruppen arbetar utifrån den gemensamma uppdragsbeskrivning som givits alla vårdprocessgrupper i regionen. Vad som särskiljer gruppens arbete från övriga vårdprocessgruppers är att det inte enbart riktar sig till cancerpatienter, utan till alla som är i behov av palliativ vård i regionen.

Ledamöter

Ann Dalius Isenberg

Region Örebro

 

Anna Olsén-Nyberg

Region Dalarna

Anna-Carin Cleve

Region Värmland

Bia Brändemyr

Region Västmanland, palliativa kliniken

Carin Thunman

Gävle kommun

Eva Mattsson Callh

Region Sörmland

Eva Persson

Patient- och närståendeföreträdare, PALEMA

Jacob Kinge

Patientföreningen PALEMA

Linda Frode

Region Uppsala

Hanna Thim

Region Sörmland

Maria Hammarlund

Region Gävleborg

Maria Sundberg Hjelm

Region Västmanland

Maria Särnblad

Älvdalens kommun

Sofia Tavemark

Örebro kommun

Stephanie Strubel

Region Västmanland

Viktoria Khalili

Karlstad kommun

Adjungerad

Agneta Holtz

Region Västmanland