Till regionspecifikt innehåll

Palliativ vård av barn

Palliativ vård av barn skiljer sig från den palliativa vården av vuxna på det sätt att barn har andra behov än vuxna. Sjuka barn är växande individer som behöver utrymme för utveckling och en meningsfull vardag. Barns allvarliga sjukdomar skiljer sig på många sätt även från de allvarliga sjukdomar som drabbar vuxna. Det är därför viktigt att alla som arbetar med barn med allvarlig sjukdom har kunskap och förståelse för hur ett palliativt förhållningssätt kan användas i barnets vardag, såväl inom som utanför vården.

2021 släpptes det första nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn. För att erbjuda fler sätt att sprida vårdprogrammets innehåll har RCC tagit fram ett antal informationsfilmer med introduktioner till viktiga delar. Dessa riktar sig till alla yrkeskategorier som arbetar med allvarligt sjuka barn - inom vård och till exempel skola. 

Nationellt vårdprogram för barn i palliativ vård, Kunskapsbanken

Introduktion till palliativt förhållningssätt vid vård av barn

Vad innebär det att arbeta med allvarligt sjuka barn? Vad ska man tänka på? I denna film går vi igenom grunderna i ett palliativt förhållningssätt vid vård av barn och filmen riktar sig till alla yrkeskategorier som träffar allvarligt sjuka barn i sitt arbete.

 

Teamarbete och vård i hemmet

I denna film tar vi upp hur ett barn med allvarlig sjukdom kan få vård och stöd i hemmet. Vi pratar också om vikten av teamarbete samt vikten av att familjens behov också omhändertas. 

 

Psykosocialt stöd och etik

Ett barn med allvarlig sjukdom ska inte bara vårdas medicinskt, utan barnet och barnets närstående behöver även emotionellt, existentiellt och psykologiskt stöd. I den här filmen berättar vi hur du som arbetar med ett allvarligt sjukt barn kan stötta och vi tar även upp etiska frågeställningar som du kan ställas inför i ditt arbete.

 

Symtomlindring och hälsa

I den här filmen går vi igenom hur du som arbetar med allvarligt sjuka barn kan hjälpa till med till exempel fysioterapi och kost.

 

Sista tiden och uppföljning

I den här filmen tar vi upp vad du som arbetar med allvarligt sjuka barn kan tänka på när döden är nära. Vi berättar även om betydelsen av att ge stöd till hela familjen inklusive syskon.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Multiprofessionellt Konsultteam Palliativ Vård av Barn

I Södra sjukvårdsregionen finns ett konsultteam som erbjuder rådgivning, handledning och utbildning till vård- och omsorgspersonal. All personal som möter barn och ungdomar med palliativa vårdbehov i Södra sjukvårdsregionen kan använda sig av teamets tjänster. Läs mer

Regional Processledare

Charlotte Castor

regional patientprocessledare palliativ vård barn, barnsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Kartläggning av hemsjukvård och palliativ vård i hemmet för barn och ungdomar

RCC Sydöst leder ett projekt som syftar till att förbättra hemsjukvård och palliativ vård för barn och ungdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen. Projektet är ett uppdrag från Regionalt programområde (RPO) Barn och ungdomars hälsa.

Initialt i projektet har det gjorts en kartläggning av det rådande läget och man har enats om en gemensam målbild att arbeta vidare utifrån.

Hemsjukvård och palliativ vård i hemmet för barn - kartläggning i Sydöstra sjukvårdsregionen (pdf)