Kunskapsbanken med vårdprogram, vårdförlopp och regimbiblioteket

Kunskapsbanken är ett verktyg på RCCs webbplats som innehåller alla nationella vårdprogram, vägledningar och standardiserade vårdförlopp (SVF) samt regimbiblioteket.

I Kunskapsbanken ska det vara enkelt att snabbt hitta rätt kunskapsstöd och rekommendationer för varje cancerdiagnos.

Kunskapsbanken innehåller alla vårdprogram, SVF, läkemedelsregimer, patientinformation om läkemedel och basfakta om läkemedel på cancerområdet.

Till Kunskapsbanken