Huvud- halscancerpatienter i Värmland får kortare ledtider

Patienter med misstänkt huvud- halscancer i Värmland har fått vänta alldeles för länge på diagnos och behandling. Med hjälp av de standardiserade vårdförloppen har nu öron- näsa- halskliniken börjat få ner ledtiderna. Höstens start för samarbete över klinikgränser och införande av koordinator och obokade tider har redan gett resultat.

Peter Stenbom– Vi har ännu inga siffror på exakt hur mycket kortare ledtiderna blivit, men sedan vi började arbeta efter de nya riktlinjerna har det blivit stor skillnad, säger Peter Stenbom, verksamhetschef vid kliniken.

Fasta mottagningspass

Precis som för de flesta cancerpatienter sker den första kontakten med sjukvården på en vårdcentral. För att underlätta för primärvårdens personal har öron- näsa- halskliniken utarbetat en remissmall som ska följas om allmänläkaren misstänker huvud- halscancer.

– Vi har infört två fasta mottagningspass per vecka, med sex till sju lediga tider för de patienter som ska utredas, så väntetiden från det att vi får remissen från primärvården till första besöket på vår klinik är numer maximalt fem dagar, men ofta mycket kortare än så, säger Peter Stenbom.

Kontaktsjuksköterskan är spindeln i nätet

Redan vid första besöket på öron- näsa- halskliniken får patienten en namngiven kontaktsjuksköterska som också fungerar som koordinator i det standardiserade vårdförloppet.

– Kontaktsjuksköterskan blir som spindeln i nätet under vårdprocessen och bokar exempelvis in tider på röntgen, möten med eventuella specialister och förbereder rehabilitering redan i den inledande fasen av behandlingen. Men kontaktsjuksköterskan får också en stor roll i det psykosociala stödet till patienten genom sin tillgänglighet och kunskap om vårdförloppet, säger Peter Stenbom.

Undersökning samma dag eller dagen efter

Systemet med en koordinator gynnar inte bara patienten. Läkaren får mer tid för patienterna och de rent medicinska arbetsuppgifterna.

Genom en överenskommelse mellan kliniken för radiologi och öron- näsa- halskliniken kan patienter med misstänkt huvud- halscancer få undersökningstider samma dag eller dagen efter man ringer och beställer tid. På så vis kortas tiden för diagnosticering av patienten.

– För att nå målen för ledtider i de standardiserade vårdförloppen är vi beroende av resurser på andra kliniker än vår egen. Om inte patologin och radiologin fungerar blir det flaskhalsar, säger Peter Stenbom. Därför är det viktigt att ha en öppen dialog och samarbete över klinikgränserna. Vi kan också hjälpa till genom att vara mer restriktiva på vilka vävnadsprover vi begär snabbsvar på från patologen.

Koncentrerar den kirurgiska behandlingen

De patienter med huvud- halscancer som behöver behandling med kirurgi skickas till universitetssjukhuset i Örebro. Strålbehandlingen ges i Karlstad.

– Vi har relativt få patienter med huvud- halscancer i Värmland, bara cirka 40-50 fall per år. Genom att koncentrera den kirurgiska behandlingen till ett sjukhus i regionen blir patientvolymen större och chansen till en framgångsrik behandling ökar, säger Peter Stenbom. Genom att remittera patienterna till ett annat sjukhus för behandling får vi dessutom automatiskt en second opinion på vår diagnos och förslag till behandling.

Även i Örebro har den behandlande kliniken fasta tider för att ta emot patienter med huvud- halscancer.

Att kliniker har fasta tider för särskilda diagnoser innebär att man medvetet bokat in en viss överkapacitet i verksamheten. Helst ska dock inga tider stå tomma.

– Märker vi att en förbokad tid inte kommer att utnyttjas försöker vi ringa in patienter med andra åkommor för att fylla den outnyttjade tiden. Men lite luft i systemet måste man räkna med, säger Peter Stenbom.

Stor vinst med standardiserat vårdförlopp

Öron- näsa- hals-kliniken har arbetat enligt riktlinjerna för de standardiserade vårdförloppen sedan i höstas och några hårda data på hur mycket väntetiderna har krympt finns ännu inte. Men ambitionen är att nå målen för ledtiderna så fort som möjligt.

– Den stora vinsten med de standardiserade vårdförloppen är att alla verksamheter som deltar i utredningen av en patient satt sig ner och tillsammans hittat sätt att jobba över klinikgränserna. Alla har ett ansvar för att tiderna hålls, säger Peter Stenbom.

 Text: Micke Jaresand

Fler goda exempel med SVF

Bild för Bröstcentrum har kortat väntetiden till operation

Väst

Bröstcentrum har kortat väntetiden till operation

Den samlade vården har ökat tryggheten, effektiviteten och kvaliteten.

Bild för När Karolinska kapade cancerköerna

Stockholm Gotland

När Karolinska kapade cancerköerna

En berättelse om vägen från kris till kontroll

Bild för Från misstanke till kirurgi på fem veckor

Väst

Från misstanke till kirurgi på fem veckor

– Tack vare det snabba vårdförloppet har jag fått livet tillbaka.

Bild för SVF gav snabbare hudutredning och sammansvetsat arbetslag i Halland

Väst

SVF gav snabbare hudutredning i Halland

Kirurgkliniken ligger i topp när det gäller operationer inom maximal ledtid

Bild för Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Syd

Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer

Ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Bild för Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Mellansverige

Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Det framgår av en studie från Värmland

Bild för Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

Norr

Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

Sjuksköterskor ger cancerbesked till patienterna

Bild för Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Syd

Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Lyckas hålla ledtiderna för bilddiagnostik

Bild för Från botten till toppen på två år

Väst

Från botten till toppen på två år

Sveriges kortaste ledtider vid prostatacancer

Bild för Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

Norr

Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

SVF en möjlighet att öka effektiviteten