Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Fler värmländska patienter med lungcancer kan upptäckas i tidigare skeden sedan de standardiserade vårdförloppen (SVF) infördes. Det framgår av en studie genomförd av distriktsläkaren Lisa Sallmén vid vårdcentralen i Värmlands Nysäter.

Landstinget i Värmland fick kritik i Cancerfondsrapporten 2017 för att primärvården i länet upptäcker få fall av lungcancer i ett tidigt skede. Cancerfonden konstaterade i rapporten att Värmland 2015 var sämst i landet på att diagnosticera stadium 1 av "icke småcellig lungcancer". Dödligheten i lungcancer är hög, men prognosen för patienten blir betydligt bättre med tidigare diagnos av sjukdomen.

Lisa Sallmén, distriktsläkare.Mot bakgrund av Cancerfondens kritik beslöt Cancerrådet i Värmland att undersöka om det standardiserade vårdförlopp som infördes våren 2016 förkortat patienternas utredningstider. Leder införandet av SVF till att diagnoser kan ställas tidigare och att fler upptäckter av sjukdomen därmed kan göras i ett tidigt stadium?

Lisa Sallmén (bilden) tog sig an uppdraget som ett ST-projekt. Vetenskaplig handledare blev Thomas Hallgren, överläkare, kirurg och dåvarande ordförande i cancerrådet.

Studien (1) bygger på data från journalsystemet och är en jämförelse mellan olika grupper av patienter med icke småcellig lungcancer före respektive efter införandet av standardiserat vårdförlopp för lungcancer.

Två positiva resultat

– Studien visar på positiva resultat, även om många fall fortfarande upptäcks i ett sent skede av sjukdomen, säger Lisa Sallmén. Hon är också noga med att påpeka att det ännu är små patientgrupper i studien.

Två tydliga resultat framgår av studien. Införandet av SVF har förkortat vårdförloppet mellan det första besöket i vården och till att remiss skickas till lungmedicinmottagningen. Och medelväntetiden till skiktröntgen har minskat från 22 till 12 dagar för patienter från primärvården.

– Handläggningstiden har också förkortats när det gäller tiden från första läkarbesök till att SVF startas eller att remiss skickas till lungmedicin för utredning av cancer. För patienter som sökt för symtom från cancer var medeltiden 58 dagar 2015. År 2017 hade den sjunkit till 45 dagar.

Under 2015 upptäcktes tre patienter, av totalt 57 i studien, i ett tidigt stadium av sjukdomen. Under 2017 hade siffran stigit till åtta patienter upptäckta i ett tidigt stadium.

Många rökare bland patienterna

Andra faktorer som blev tydliga i studien var att patienterna i stor utsträckning (nära 90 procent) var rökare eller före detta rökare. Det gällde båda de jämförda åren. Medelåldern på patienterna var 71 respektive 72 år.

– Vi kan alltså konstatera av tillgängligheten till datortomografi för lungröntgen har ökat och att handläggningstiden fram till diagos har minskat. Detta kan klart kopplas till införandet av SVF för lungcancer, säger Lisa Sallmén.

Samtidigt konstaterar hon att det fortfarande är så att de flesta patienter upptäcks i ett sent skede och att det krävs ytterligare studier och åtgärder för att komma till rätta med det. Patienter söker sent och har ofta även andra sjukdomar. Och även om fler cancertumörer upptäcks i tidigare stadier, så hittar man dem ofta när patienten röntgas av andra orsaker.

Håkan Fermhede är specialist i allmänmedicin och projektledare för SVF-införandet inom allmänmedicin i Värmland. Han konstaterar, liksom Lisa Sallmén, att resultaten har förbättrats men att det fortfarande finns mycket att göra för att upptäcka lungcancer i tidigt skede.

Bättre kunskap om alarmsymtom

– Vi kan förbättra kunskaperna hos såväl befolkningen som vårdpersonalen om alarmsymtom för lungcancer. En annan mycket viktig åtgärd är att fortsätta minska tobaksrökningen, som är den dominerande riskfaktorn för lungcancer.

– Vi använder studien som bakgrund till en bred utbildningsaktivitet för allmänläkarna med målet att uppnå tidigare diagnostik av lungcancer, säger Håkan Fermhede. Och rökavvänjning och annat stöd för rökare finns sedan länge på alla våra vårdcentraler i Värmland.

Text: Olle Mannberg
Bild: Lasse Forsberg

(1) Lisa Sallmén (2017), Utredning av icke småcellig lungcancer i Värmland. En studie om handläggning före och efter införande av Standardiserade Vårdförlopp (pdf, nytt fönster)

Fler goda exempel med SVF

Bild för Bröstcentrum har kortat väntetiden till operation

Väst

Bröstcentrum har kortat väntetiden till operation

Den samlade vården har ökat tryggheten, effektiviteten och kvaliteten.

Bild för När Karolinska kapade cancerköerna

Stockholm Gotland

När Karolinska kapade cancerköerna

En berättelse om vägen från kris till kontroll

Bild för Från misstanke till kirurgi på fem veckor

Väst

Från misstanke till kirurgi på fem veckor

– Tack vare det snabba vårdförloppet har jag fått livet tillbaka.

Bild för SVF gav snabbare hudutredning och sammansvetsat arbetslag i Halland

Väst

SVF gav snabbare hudutredning i Halland

Kirurgkliniken ligger i topp när det gäller operationer inom maximal ledtid

Bild för Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Syd

Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer

Ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Bild för Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

Norr

Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

Sjuksköterskor ger cancerbesked till patienterna

Bild för Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Syd

Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Lyckas hålla ledtiderna för bilddiagnostik

Bild för Från botten till toppen på två år

Väst

Från botten till toppen på två år

Sveriges kortaste ledtider vid prostatacancer

Bild för Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

Norr

Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

SVF en möjlighet att öka effektiviteten

Bild för Huvud- halscancerpatienter i Värmland får kortare ledtider

Mellansverige

Huvud- halscancerpatienter i Värmland får kortare ledtider

Införande av koordinator gav resultat