Standardiserade vårdförlopp i Mellansverige

Regionerna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro arbetar med att minska väntetiderna och regionala skillnader, och att förbättra kvalitén i cancervården. I detta ingår införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF).

RCC:s uppdrag är att stödja, stimulera och hålla samman arbetet med införandet av SVF. För införandet av vårdförloppen ansvarar respektive region samt andra berörda verksamheter.

Kontaktuppgifter till lokala projektledare i regionerna som cancervården kan kontakta när det gäller länsspecifika frågor kring SVF hittar du nedan.

Ann Boge

regionalt SVF-ansvarig

Region Sörmland

Ann Båth

regionalt SVF-ansvarig

Region Uppsala

Bitte Kans

SVF-samordnare

Region Dalarna

Camilla Staaf

regionalt SVF-ansvarig

Region Värmland

Karin Rolfsdotter Dahlberg

regionalt SVF-ansvarig

Region Västmanland

Lena Buske

regionalt SVF-ansvarig

Region Örebro län

Per Fessé

regionalt SVF-ansvarig

Region Gävleborg

Pernilla Möller

regionalt SVF-ansvarig

Region Sörmland

Åsa Andersson

SVF samordnare

Region Uppsala