Standardiserade vårdförlopp i Uppsala-Örebroregionen

Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län arbetar med att minska väntetiderna och regionala skillnader, och att förbättra kvalitén i cancervården. I detta ingår införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF).

RCC:s uppdrag är att stödja, stimulera och hålla samman arbetet med införandet av SVF. För införandet av vårdförloppen ansvarar respektive region samt andra berörda verksamheter.

Kontaktuppgifter till lokala projektledare i regionerna som cancervården kan kontakta när det gäller länsspecifika frågor kring SVF hittar du nedan.

Anne Genander

regionalt SVF-ansvarig

Region Sörmland

Bitte Kans

SVF-samordnare

Region Dalarna

Camilla Staaf

regionalt SVF-ansvarig

Region Värmland

Eivor Niva

regionalt SVF-ansvarig

Region Örebro län

Karin Rolfsdotter Dahlberg

regionalt SVF-ansvarig

Region Västmanland

Monica Cornefjord

regionalt SVF-ansvarig

Region Uppsala

Per Fessé

regionalt SVF-ansvarig

Region Gävleborg