Informationsmaterial till medarbetare i vården

Här kan du ladda ner ett informationsmaterial om standardiserade vårdförlopp (SVF). Det vänder sig främst till medarbetare i cancervården.

Syftet med informationsmaterialet är att ge en god introduktion över vad standardiserade vårdförlopp är och att visa på fördelar och utvecklingspotential med arbetssättet.

Så jobbar vi med kunskapsstöd

I materialet ges även en återblick varför SVF infördes och hur RCC jobbar med övriga kunskapsstöd. Den visar även på flera konkreta exempel hur SVF har skapat ett stort värde för patienter och anhöriga.

Materialet innehåller också exempel på framgångsfaktorer för att lyckas med SVF som arbetssätt och handfasta tips på hur arbetet kan öka diagnostikens kapacitet.

Materialet kan användas under utbildningsträffar och andra introduktionsprogram oavsett tidigare kunskapsnivå.