Ändringar i vårdförlopp

Ett SVF revideras och publiceras tillsammans med det nationella vårdprogrammet för respektive diagnos. Det innebär att ändringar börjar gälla löpande. Ändringar som påverkar ledtiderna eller inklusionen i vårdförloppet börjar mätas från kommande halvårsskifte. Då börjar de också visas i statistiken på RCCs webbplats och i annan SVF-statistik.

Ändrade SVF under 2021

Under 2021 har följande SVF uppdaterats: Lymfom och KLL, Hudmelanom, Cancer utan känd primärtumör (CUP), Prostatacancer, Peniscancer samt Skelett- och mjukdelssarkom. Förändringarna beskrivs i inledningskapitlet till respektive SVF-dokumentet. 

För att inte missa några ändringar, prenumerera gärna på uppdateringar i Kunskapsbanken. 

Logga in i Kunskapsbanken för att skapa prenumeration

Sammanställning av ändrade dokument

En sammanställning av vilka dokument som är uppdaterade finns i ändringsdokumenten för respektive år. Dokumenten är av typen PDF och öppnas i nytt fönster.

Ändringar i SVF och stöddokument under 2021

Ändringar i SVF och stöddokument under 2020

Ändringar i SVF och stöddokument från årsskiftet 2019/2020

Ändringar i SVF och stöddokument från årsskiftet 2018/2019

SVF på remissrunda

Reviderade SVF går på remiss tillsammans med det nationella vårdprogrammet för respektive diagnos. Remissversionerna publiceras vid fyra tillfälllen per år.

Vårdprogram och SVF på remiss