Ändringar i SVF

Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) revideras och publiceras tillsammans med det nationella vårdprogrammet för respektive diagnos. Det innebär att ändringar börjar gälla löpande. Ändringar som påverkar ledtiderna eller inklusionen i vårdförloppet börjar mätas från kommande halvårsskifte. Då börjar de också visas i statistiken på RCCs webbplats och i annan SVF-statistik.

Nytt SVF för införande under 2022

Ett nytt SVF för myeloproliferativ neoplasi, MPN, fastställdes den 11 januari 2022. Regionerna har i uppdrag att införa det och börja rapportera under 2022. Inklusion och ledtider kommer att följas på nationell nivå från den 1 januari 2023.

Standardiserat vårdförlopp för MPN 

Ändrade SVF under 2023

Under året har de standardiserade vårdförloppen för huvud- och halscancer, prostatacancer och matstrups- och magsäckscancer uppdaterats. Vad som är ändrat framgår av inledningskapitlet till vårdförloppet i Kunskapsbanken.  

För att inte missa några ändringar, prenumerera gärna på uppdateringar i Kunskapsbanken. 

Läs vårdförlopp och skapa prenumeration i Kunskapsbanken.

Sammanställning av ändrade dokument

En sammanställning av vilka dokument som är uppdaterade finns i ändringsdokumenten för respektive år. Dokumenten är av typen PDF och öppnas i nytt fönster.

Ändringar i SVF och stöddokument under 2023

Ändringar i SVF och stöddokument under 2022

Ändringar i SVF och stöddokument under 2021

Ändringar i SVF och stöddokument under 2020

Ändringar i SVF och stöddokument från årsskiftet 2019/2020

Ändringar i SVF och stöddokument från årsskiftet 2018/2019

SVF på remissrunda

Reviderade SVF går på remiss tillsammans med det nationella vårdprogrammet för respektive diagnos. Remissversionerna publiceras vid fyra tillfälllen per år.

Kunskapsstöd på remiss