Testa Individuell patientöversikt (IPÖ) via testversion

Med hjälp av IPÖ:s testversion finns möjlighet att testa att arbeta i IPÖ. Testversionen är till för dig som vill få en ytterligare inblick i systemet och visar IPÖ så som det ser ut för vårdprofessionen.

Om du vill veta mer om IPÖ men ännu inte fått behörighet till INCA är testversionen ett bra verktyg. Här kan du se innehållet i de olika modulerna/flikarna i IPÖ och hur data visualiseras i den grafiska översikten. Du kan själv mata in data, men inget av det du gör i testversionen kommer att sparas.

I testversionen hittar du manualer till respektive diagnos IPÖ. Klicka på knappen "Manual" i panelen bredvid diagnosens och testpatientens namn. Du kan även hitta manualerna på respektive diagnos webbsida.

Testpatienten ”IPÖ Testsson”

Vår testpatient, IPÖ Testsson, är född på 1900-talet, men personnumret är helt fiktivt och tillhör ingen verklig person.

IPÖ Testsson har patientöversikter för alla IPÖ:s diagnoser och du kan lätt byta mellan dem genom att klicka på diagnosens namn högst upp i testversionen. Data som visas för Testsson är anpassade för att vara verklighetstrogna för respektive diagnos.

Notera att testversionen inte innehåller samtliga IPÖ:s alla funktioner, exempelvis saknas de sammanställningar som IPÖ-användarna kan göra av sin kliniks data.